กรมวิชาการเกษตร แนะวิธีสังเกตลักษณะภายนอกของผลทุเรียนแก่พร้อมรับประทาน

เริ่มฤดูกาลทุเรียน…ราชาผลไม้ของไทย ในช่วงต้นฤดู ยังมีปริมาณน้อย ราคาแพง ผู้บริโภคนิยม จึงต้อง ระวัง พ่อค้านำทุเรียนอ่อนมาจำหน่าย

กรมวิชาการเกษตร แนะนำวิธีการสังเกต ลักษณะภายนอก ของผลทุเรียนแก่พร้อมรับประทาน