“เครื่องแกง-ปลากระป๋อง” โอท็อปตรังลุยตลาดส่งออก

ตรังเดินหน้า OTOP ดันยอดขาย ปี 2562 ทะลุ 2 พันล้านบาท เปิดตลาดส่งออก อาเซียน-จีน-ตะวันออกกลาง

นายณัฐวัตร ตัณศิริเสถียร ประธานเครือข่ายโอท็อป จังหวัดตรัง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรังโอท็อป อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปี 2562 ทางจังหวัดตรังได้ตั้งเป้ายอดขายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป (OTOP) ประมาณ 2,200-2,400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20% จากปี 2560 มียอดขายกว่า 1,600 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาในปี 2561 มียอดขายประมาณ 2,000 ล้านบาท ถือว่ามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี จากการทำแผนการตลาดที่กำลังดำเนินการอยู่ มั่นใจว่าจะสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงมีการเปิดตลาดท่องเที่ยวชุมชนโอท็อป นวัตวิถี ของจังหวัดตรัง อีกกว่า 40 ชุมชน ที่จะมาร่วมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

“จังหวัดตรัง มีผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปมากกว่าหนึ่งพันราย มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าระดับ 3-5 ดาว กว่า 100 ผลิตภัณฑ์”

นายณัฐวัตร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการขับเคลื่อนสินค้าโอท็อปจังหวัดตรังดำเนินการพัฒนาอย่างเข้มงวดใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านผู้ประกอบการ หรือการพัฒนาคน โดยเปิดคลินิกให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การแนะนำผู้ที่อยากเข้ามาเป็นผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป การขึ้นทะเบียน ตลอดจนการทำผลิตภัณฑ์ของตนเอง จากนั้นเข้าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า การออกแบบสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ สินค้าต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทุกอย่างต้องให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

สุดท้ายคือ การพัฒนาช่องทางการทำตลาด โดยเน้นการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เปิดตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างจริงจัง ผ่านทั้งระบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง และระบบเทรดเดอร์ ที่สามารถกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยตลาดภายในประเทศช่วงที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในระดับที่ดี ทั้งการนำสินค้าไปออกบู๊ธจำหน่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนการจัดอีเว้นต์ทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึงช่องทางผ่านทางศูนย์จำหน่าย ตลาดนัด และฝากขายตามตลาดประชารัฐ ทำให้โอท็อปของจังหวัดตรังเป็นที่รู้จักของลูกค้าอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและเสื้อผ้า โดยเฉพาะอาหารได้รับความนิยมในระดับที่เด่นกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สำหรับตลาดต่างประเทศเน้นการทำภายใต้ บริษัท ตรังโอท็อป อินเตอร์เทรด จำกัด ที่เป็นเสมือนคนกลางที่มีความสามารถในการนำสินค้าไปจำหน่าย โดยทำหน้าที่หลัก 3 เรื่อง คือ 1. ให้ความรู้คนเพื่อเตรียมคนเข้าสู่ระบบ 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน และ 3.คัดสรรสินค้าออกสู่ตลาด โดยมีประเทศกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มอาเซียน จีน ตลอดจนประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งตรังมีผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้มาตรฐานส่งออกแล้วหลายชนิด อาทิ เครื่องแกงจะโหรม ส่งออกไปยังตลาดมุสลิม ซึ่งกำลังไปได้ดี ปลากระป๋องบิ๊คแคนและตราทองคำเปิดตลาดไปแล้วหลายประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเสื้อผ้าบาติก มีดพร้านาป้อ ผ้าทอนาหมื่นศรี ซีอิ๊วขาว เปิดตลาดส่งออกไปต่างประเทศแล้วอย่างเต็มตัว โดยมีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์