‘ตลาดมอกล้วยไข่’กำแพงเพชร เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ

‘ตลาดมอกล้วยไข่’กำแพงเพชร – ตลาดริมทาง ‘ตลาดมอกล้วยไข่’ จ.กำแพงเพชร เป็นอีกหนึ่งตลาดสำคัญที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เลือกมาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้เป็น ‘ตลาดริมทาง’ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง จากชุมชนและท้องถิ่นฐานราก

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมยกระดับพัฒนาตลาดชุมชนให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และทำให้เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในจังหวัดนั้นๆ

การเข้ามาส่งเสริมพัฒนาตลาดมอกล้วยไข่ ของกรมการค้าภายใน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ช่วยให้เกิดกิจกรรมการค้าขายและการท่องเที่ยวควบคู่กันไป ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชน เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างโอกาส และช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร และสินค้าอื่นๆ แก่ผู้ค้าของชุมชน และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ มาตรฐาน ราคาเป็นธรรม

ตลาดริมทาง ‘ตลาดมอกล้วยไข่’ จ.กำแพงเพชร เป็น 1 ใน 5 ตลาดริมทาง บนถนนสายหลักของประเทศขึ้นภาคเหนือที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งหลายจังหวัด นับเป็นจุดซื้อขายสินค้าที่น่าแวะ และยังสามารถเชื่อมโยงเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดกำแพงเพชรได้โดยง่าย

ตลาดมอกล้วยไข่ แต่เดิมมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินลูกรัง ชาวบ้านบริเวณนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกพืชไร่ เช่น ฟักทอง ข้าวโพด น้อยหน่า พริก เป็นต้น

กระทั่งช่วงปี พ.ศ.2516-2520 กลุ่มชาวบ้านได้นำผลผลิตพืชไร่ที่เหลือจากการบริโภค มาตั้งแผงขายกันบริเวณริมทางเพียง 4-5 ร้าน และนำ ‘กล้วยไข่’ มาวางขายเป็นเครือก่อน หลังจากนั้นจึงเริ่มนำกล้วยมาแปรรูป

ปีพ.ศ.2527 จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มจัดงานประเพณี “สารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพง” ขึ้น โดยมีกิจกรรมการประกวดกล้วยไข่ และผลผลิตจากกล้วยไข่ จนกล้วยไข่กลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด พลอยทำให้ตลาดมอกล้วยไข่ ได้รับความนิยมและมีร้านค้าเพิ่มขึ้นจนปัจจุบันมีกว่า 100 ร้านค้า

ปลายปี 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศว่ากล้วยไข่กำแพงเพชร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ที่สามารถเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้

สำหรับตลาดริมทาง ‘ตลาดมอกล้วยไข่’ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 1 สายกำแพงเพชร – นครสวรรค์ กิโลเมตรที่ 343 มีร้านขายวางเรียงรายยาวประมาณ 200 เมตร

จากตลาดมอกล้วยไข่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ใน จ.กำแพงเพชร ได้ง่าย เช่นอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่องค์การยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น ‘มรดกโลก’ เมื่อปี 2534 หรือจะไปสักการะวัดพระบรมธาตุ เจดียาราม พระบรมธาตุนครชุม ที่อยู่คู่เมืองนครชุมมายาวนานกว่า 600 ปี

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ห่างจากตัวเมืองเพียง 13 กิโลเมตร น้ำพุธรรมชาติสระตาพรหม อ.ขาณุวรลักษบุรี เป็นน้ำพุธรรมชาติพุ่งขึ้นจากผิวน้ำในสระสูงประมาณ 2 เมตร

ส่วนใครที่ไปกำแพงเพชรช่วงวันศุกร์–เสาร์–อาทิตย์ อยากรำลึกถึงยุคเก่าๆ ต้องแวะไปที่ตลาดย้อนยุคนครชุม อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวในตัวเมืองกำแพงเพชร ที่จำลองบรรยากาศตลาดแบบย้อนยุค

หรือใครที่เดินทางขึ้นเหนืออย่าลืมแวะมาเช็กอิน ที่ ‘ตลาดริมทาง ตลาดมอกล้วยไข่’ จ.กำแพงเพชร “จะแวะก่อนเที่ยว หรือจะเที่ยวแล้วแวะ…ก็ได้”