“บิ๊กฉัตร”สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดระดมพบช่วยน้ำท่วมใต้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในกระทรวงเกษตรฯ เร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการลดผลกระทบกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งจากรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากฝนตกหนักในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ล่าสุดขณะนี้มี 6 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ คือ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา ซึ่งปริมาณฝนสะสมสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา พบว่า จ.นราธิวาส ฝนสะสมสูงสุด 455 มิลลิเมตร (มม.) จ.ยะลา ฝนสะสมสูงสุด 290 มม. จ.ปัตตานี ฝนสะสมสูงสุด 239 มม.จ.นครศรีธรรมราช ฝนสะสมสูงสุด 194 มม. อย่างไรก็ตาม จังหวัดที่ได้รับผลกระทบไม่มากนัก ได้แก่ จ.ตรัง ยะลา และ ปัตตานี คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ใน 1 – 2 วัน ขณะที่จังหวัดที่ได้รับกระทบมาก ได้แก่ จ.นราธิวาส นครศรีธรรมราช และ พัทลุง กรมชลประทานได้เข้าไปดำเนินการให้การช่วยเหลือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนแล้ว ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ รวม 46 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ รวม 8 เครื่อง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า รวม 4 สถานี

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ได้รายงานผลการช่วยเหลือเกษตรกรภาคปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส หลังจากเกิดภาวะน้ำท่วม ทั้งเครื่องเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาสัตว์ ไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม และสัตว์เลี้ยงขาดแคลนหญ้า โดยสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก ประกอบด้วย โค กระบือ จำนวน 7,490 ตัว แพะ แกะ จำนวน 5,125 ตัว และสัตว์ปีก จำนวน 59,677 ตัว รวมทั้งสิ้น 39,263 ตัว เนื่องจากพื้นที่ทุ่งหญ้าถูกน้ำท่วมขังขาดแคลนหญ้า รวมทั้งสภาพอากาศที่มีฝนตกตลอดเวลา ซึ่งจากรายงานการประเมินความเสียหายเบื้องต้นในพื้นที่ 3 จังหวัด เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 3,168 ราย ในเบื้องต้นได้ช่วยเหลือหญ้าแห้ง จำนวน 1,222 ฟ่อน (24,435 กก.) หญ้าสด จำนวน 108,100 กก.

“ขณะนี้ทางกรมปศุสัตว์กำลังเร่งสำรวจ และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยสั่งการให้อพยพสัตว์ไปยังพื้นที่สูง โดยประสานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในพื้นที่ให้ ติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ทางกรมปศุสัตว์ ยังได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในการป้องกันและรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยในช่วงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะมอบหมายให้แต่ละจังหวัดสำรวจความเสียหายในส่วนของสัตว์เลี้ยงเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป” นายสัตวแพทย์อภัย กล่าว