ม. กาฬสินธุ์ เปิดงานวิจัย ‘หงส์ดำ’ สัตว์รักเดียวใจเดียว เตรียมต่อยอดเพาะเลี้ยง สร้างรายได้คนในพื้นที่

ม. กาฬสินธุ์ เปิดงานวิจัย หงส์ดำ สัตว์คู่รักรับวาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์วิจัยภูและฝึกอบรมสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการเลี้ยง หงส์ดำ (Black swan) ที่ถือเอาวันแห่งความรักเปิดตัวสัตว์ที่ครองคู่รักเดียวใจเดียว และกำลังเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุน โดยมี ดร.จิรนันท์ อินทรีย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะทำการวิจัยครั้งนี้

รศ.จิระพันธ์ กล่าวว่า หงส์ดำ เป็นสัตว์ที่อยู่ในแถบอากาศหนาว มีต้นกำเนิดที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปกติจะพบมากคือ หงส์ขาว ส่วนหงส์ดำนั้นได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจ เพราะมีราคาสูง โดยมีการนำเข้าจากต่างประเทศมาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยนานกว่า 20-30 ปีแล้ว มีความเชื่อมั่นว่าที่กาฬสินธุ์น่าจะเป็นอีกแหล่งเพาะเลี้ยง เพราะมีภูมิประเทศที่เหมาะสม อยู่ติดกับเขื่อนลำปาว สำหรับหงส์ดำปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นมงคล มีความแปลกใหม่ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ และเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวอยู่เป็นคู่ของตนเองตามอายุขัย และด้วยเหตุนี้เองทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงถือเอาวันวาลนไทน์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรักเปิดตัวงานวิจัยเพาะเลี้ยงหงส์ดำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำของศูนย์วิจัยภูสิงห์ อนาคตจะพัฒนาสถานที่และขยายสายพันธุ์หงส์ดำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป

ด้าน ดร.จิรนันท์ กล่าวว่า ทีมวิจัยได้รับการสนับสนุนหงส์ดำมา จำนวน 2 คู่ เป็นหงส์ดำวัยเจริญพันธุ์อายุ 2 ปี มูลค่า 100,000 บาท โดยคณะวิจัยจะเริ่มศึกษาพฤติกรรมการทำรัง การกกไข่ และการฟักไข่ นอกจากนี้ ยังจะศึกษาการใช้เทคนิค ดีเอ็นเอ ในการจำแนกเพศของหงส์ รวมถึงการศึกษาค่าโลหิตของหงส์ดำที่เลี้ยงในพื้นที่ลุ่มน้ำ เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงจากแหล่งอื่น ที่สำคัญคือศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงในพื้นที่ลุ่มน้ำของ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อต่อยอดให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคต

“เพื่อสอดคล้องกับชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์ ‘เมืองน้ำดำ’ ม.กาฬสินธุ์ จึงมีแนวความคิดที่จะเลี้ยงสัตว์ให้เชื่อมโยงกันได้ และที่สำคัญต้องเพาะเลี้ยงได้ใน จ.กาฬสินธุ์ จึงคิดที่จะนำเอาหงส์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากประเทศมาทดลองเลี้ยง โดยหงส์ดำเป็นสัตว์ที่มีความสง่างาม สวยงาม และมีความแปลกใหม่ โดยเฉพาะตัวสีดำทั้งตัว คอยาว และสีปากแดง จะจับคู่เป็นรักที่เหนียวแน่น ที่สำคัญสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงได้ราคาสูง อายุแรกเกิดถึง 30 วัน ผู้เพาะเลี้ยงสามารถจำหน่ายได้คู่ละ 15,000-25,000 บาท ขณะที่วัยเจริญพันธุ์อายุ 2 ปี จะมีการจำหน่ายที่คู่ละ 50,000-60,000 บาท และสำหรับในการศึกษาได้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้วจะต่อยอดส่งเสริมสู่การเพาะเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนกาฬสินธุ์ต่อไป”