คุณเข้าข่ายคุณสมบัติ เป็นคนไทย 4.0 หรือยัง?

รัฐบาลประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 ฉะนั้น คนไทยก็ต้อง 4.0 ในทศวรรษที่ 21 ซึ่งการใช้ชีวิตต่างจากอดีตคนไทยเราคุ้นกับวัฒนธรรม ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวŽ ทำนาเกี่ยวข้าว ลงแขกŽ ลงแรง ช่วยกันทำมาหากินเก็บเกี่ยวข้าวในนาร่วมด้วยช่วยกัน อยู่กันแบบพอมี พอกิน พออยู่ ตามอัตภาพ แต่วันนี้โลกอนาคตเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่เจริญพรั่งพรู ดั่งสึนามิ อนาคตจะเป็นอย่างไร ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป จนกว่าจะสิ้นลมหายใจ การดำรงชีวิตก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง แม้ไม่สมัครใจก็ถูกบังคับจากปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงแผน ไทยแลนด์ 4.0Ž ได้นิยามคนไทยทศวรรษที่ 21 ว่า เป็นคนไทยที่มีปัญญาเฉียบแหลมคม มีทักษะที่เห็นผล มีสุขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจที่งดงามŽ เรียกว่า ปฏิรูปและปฏิวัติคนไทยตั้งแต่หัวจรดเท้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจ

หากติดตามข้อมูล การเตรียมการของรัฐบาลเตรียมพลิกโฉมคนไทยที่เคยถูกกล่าวว่า คนไทยในระบบอุปถัมภ์ คนไทยที่เฉื่อยช้า คนไทยขี้เกียจ คนไทยขี้อิจฉา คนไทยขี้โกง ฯลฯ สารพัดที่ถูกกล่าวอ้างชื่อ ไปสู่ คนไทย 4.0 ที่ดีงามŽ ในปัจจุบันให้ประกอบด้วย 4 มิติคือ

1.เปรียบคนไทยจากแบบ Thai-Thai เป็นแบบ Global Thai ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย แต่มีกรอบความคิดที่เป็นสากล เพราะโลกกำลังเปลี่ยนจาก One Country One Destiny เป็น One World One Destiny

2.คนไทยต้องเปลี่ยนจาก Analog Thai เป็น Digital Thai เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต เรียนรู้ ทำงาน และประกอบธุรกิจได้ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน เพราะโลกกำลังเปลี่ยนจาก Analog Society เป็น Digital Society

3.คนไทยต้องเปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้และทักษะต่ำ เป็นคนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้อยู่ได้เป็น Global Digital Platform

4.คนไทยต้องเปลี่ยนจากการเน้นประโยชน์ส่วนตัว เป็นคนมีจิตวิญญาณเกื้อกูล แบ่งปัน และรับผิดชอบของส่วนรวม

ทั้งหมด 4 ประการนี้ คือ คุณสมบัติคนไทยยุค 4.0 เมื่อประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทศวรรษที่ 21 คือ ในอีก 100 ปี

 

ที่มา บางตอนจากบทความเรื่อง “ความหิว”…เป็นโรคร้ายแรงที่สุด
โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นสพ.มติชนรายวัน