บุรีรัมย์ ส่อวิกฤตแล้งหนัก น้ำตื้นเขิน เกษตรกรแห่ขอเจาะบาดาลสำรองน้ำ

ประชาชน และเกษตรกรที่บุรีรัมย์หวั่นเกิดวิกฤตภัยแล้งหนัก หลังแหล่งกักเก็บน้ำมีปริมาณน้ำน้อย ตื้นเขิน แห้งขอด ตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง ยื่นขอเจาะบ่อบาดาลเพื่อสำรองไว้ใช้อุปโภค และเพื่อการเกษตรแล้วกว่า 200 ราย ขณะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนผู้ที่ต้องการใช้น้ำบาดาล และผู้รับจ้างขุดเจาะต้องยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง

นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ลำคลองตามธรรมชาติหลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณตื้นเขินและแห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูแล้ง ทำให้ประชาชนและเกษตรกรเกิดความกังวลเกรงจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงได้ไปยื่นขอขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อสำรองไว้ใช้ในการอุปโภค และเพื่อการเกษตรที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีประชาชน และเกษตรกร มายื่นขอเจาะบ่อบาดาลและได้รับอนุญาตไปแล้วกว่า 240 ราย และคาดว่าจะมีประชาชน เกษตรกร ทยอยมายื่นขออย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามระเบียบขั้นตอน ผู้ที่มายื่นขอจะต้องนำเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารสิทธิในการถือครองที่ดินบริเวณที่จะขออนุญาตขุดเจาะ เช่น โฉนด, น.ส.3, ส.ป.ก. มายื่นที่สำนักงานฯ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเอกสาร พร้อมทั้งออกไปสำรวจสภาพพื้นที่ รวมถึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งไปตรวจวิเคราะห์ด้วยว่า พื้นที่ที่จะขุดเจาะบ่อบาดาลมีสารปนเปื้อนหรือสภาพน้ำเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้หรือไม่ หลังจากนั้นก็ส่งไปให้เขตนครราชสีมา พิจารณาอนุญาตตามขั้นตอน ซึ่งหากประชาชน หรือเกษตรกรรายใด ฝ่าฝืนไม่ขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลให้ถูกต้องก็จะมีความผิดตามกฎหมาย

ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า นอกจากจะมีประชาชนมายื่นขอเจาะบ่อบาดาลแล้ว ยังมีประชาชนผู้ที่ใช้น้ำบาดาลรายเดิมอยู่แล้ว มายื่นขอใช้น้ำบาดาลกว่า 290 รายด้วย ทั้งนี้ ทาง ทสจ.บุรีรัมย์ ยังได้ทำการตรวจจับผู้ที่มีอาชีพรับจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ที่ไม่ได้ขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างถูกต้องส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอีก จำนวน 3 รายด้วย จึงได้ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนทั้งประชาชนผู้ใช้ และผู้รับจ้างขุดเจาะ ให้มาขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เช่นนั้นก็จะมีความผิดมีโทษทั้งจำและปรับ โดยเฉพาะช่วงนี้เข้าสู่หน้าแล้งจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวนมาก

ที่มา : มติชนออนไลน์