เจ้าของสวนบางสะพานจดทะเบียนรับรอง ‘ทุเรียนพันธุ์ทอง’ กลายพันธุ์จากหมอนทองนนทบุรี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน หลังจาก นายธวัชชัย เทศรำลึก เกษตรกรในพื้นที่ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน นำกิ่งพันธ์ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จาก จ.นนทบุรี มาปลูกในสวนตั้งแต่ปี 2526

แต่หลังจากปลูกในระยะแรกยอดของต้นทุเรียนหัก แต่ต้นตอจากการเพาะเมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์แตกยอดใหม่ขึ้นมา จากนั้นได้ปล่อยให้ต้นเจริญเติบโตจนกระทั่งออกดอกและติดผลในปี 2533 จึงพบว่าเกิดการกลายพันธุ์ เนื่องจากผลมีลักษณะที่แตกต่างไปจากต้นพันธุ์เดิม โดยมีเนื้อละเอียด เหนียว สีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติมันอมหวาน น้ำหนักผลประมาณ 2.0–5.4 กิโลกรัม

“จากนั้นเกษตรกรได้ติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์นานกว่า 25 ปี จึงตั้งชื่อพันธุ์ว่าทองบางสะพานและยื่นจดทะเบียนรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรเจ้าของสวนได้ขยายพันธุ์ทุเรียนทองบางสะพานด้วยการเสียบยอดและจำหน่ายกิ่งพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นที่สนใจนำไปเพาะขยายพันธุ์ ในราคากิ่งละประมาณ 400 บาท เนื่องจากผู้บริโภคนิยมรสชาติและกลิ่นต่างจากทุเรียนทุกสายพันธ์ุดั้งเดิมทั้งทุเรียนคลองลอยและทุเรียนป่าละอู สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน ผู้สนใจต้องสั่งจองล่วงหน้า” นายวันชัย กล่าว