“ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง” รุ่ง-จ่อตีทะเบียน GI ก.ค.นี้

ผลิตไม่ทัน – ปัจจุบันปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง ถือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจากมีรสชาติอร่อยและราคาไม่แพง หากได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ความต้องการในตลาดจะเพิ่มสูงขึ้นจนผลิตไม่ทัน

พาณิชย์จังหวัดพัทลุงเผย “ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง” จ่อขึ้นทะเบียนสินค้า GI ก.ค. 2562 นี้ ชี้ผลิตจากปลาดุกอุยธรรมชาติในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน ล่าสุด “วิสาหกิจชุมชนบ้านชุมพล” เล็งขยายลงทุนโรงเรือนเพิ่ม เหตุปีที่ผ่านมายอดขายพุ่งกว่า 80% เนื้อหอมผลิตไม่พอขาย “บิ๊กซี” จองวางขายบนห้าง

นางสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดพัทลุง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตรการสร้างมาตรฐานสินค้าปลาแปรรูปชุมชนทะเลน้อย ซึ่งจังหวัดพัทลุง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ได้จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ในเดือนกรกฎาคม 2562 คาดว่าผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุงจะได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI ) หลังจากที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงร่วมกับวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้รับงบประมาณส่งเสริมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา และขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประกาศโฆษณาทะเบียน GI

โดยปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุงผลิตจากปลาดุกอุยธรรมชาติในแหล่งพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีแหล่งปลาชุกชุม มีความหลากหลายทางชีวภาพ ชาวบ้านจะทำประมงพื้นบ้าน และนำปลามาแปรรูป โดยขั้นตอนการผลิตเริ่มจากนำปลามาผ่านกระบวนการหมักด้วยเกลือและน้ำตาลทราย ที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพัทลุงกว่า 130 ปีแล้ว หลังจากนั้นนำไปตากแดด ทั้งนี้ กระบวนการผลิตทำให้ปลาดุกร้ายังคงรูปร่างของปลาดุก หนังที่เป็นผิวสัมผัสมีสีเทาดำ เมื่อผ่านกระบวนการปรุงสุกจะมีรสเค็มปนหวาน มีกลิ่นหอม และรสชาติอร่อยกว่าปลาดุกร้าทั่วไป ที่ผลิตจากปลาดุกเลี้ยง