ซี.พี. ผนึก ”ไห่หลายไต้หวัน” ดันเมนูข้าวเหนียวทุเรียน

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ร่วมทุนกับกลุ่มไห่หลายกรุ๊ป ประเทศไต้หวัน จัดตั้ง บริษัท ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท เพื่อนำภัตตาคารอาหารบุฟเฟต์พรีเมี่ยมแบรนด์ฮาร์เบอร์เข้ามาเปิดให้บริการในไทยเป็นแห่งแรก จากปัจจุบันภัตตาคารนี้มีเปิดบริการ 9 สาขา ในไต้หวัน 7 สาขา และในจีน 2 สาขา

“การร่วมทุนครั้งนี้ช่วยให้เกิดการจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบของไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น ตอนนี้ซีพีเอฟซัพพลายวัตถุดิบกุ้งให้ประมาณ 90% ในอนาคตเรายังมองถึงแนวทางการขยายความร่วมมือไปสู่แบรนด์อื่นๆ ของไห่หลาย ซึ่งมีมากถึง 15 แบรนด์ เช่น อาหารมังสวิรัติ และอีกด้านหนึ่งไทยสามารถใช้ช่องทางนี้ในการส่งเสริมสินค้าอาหารและขนมไทย เช่น ข้าวเหนียวทุเรียน ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวต้มมัด ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดจีน และไต้หวัน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมได้รู้จัก ซึ่งเป็นกลยุทธ์ครัวไทยสู่โลกของซีพีเอฟด้วย”

Mr.Liu Tzu-Ming ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ จำกัด กล่าวว่า การร่วมทุนครั้งนี้ทางซีพีเอฟถือหุ้นในสัดส่วน 51% และไห่หลายถือหุ้นในสัดส่วน 49% โดยในสาขาแรกใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 130 ล้านบาท จากงบฯ ทุนจดทะเบียน 190 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทมองว่า ไทยเป็นประเทศที่มีธุรกิจอาหารที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

สำหรับภัตตาคารนี้มีจุดเด่นสำคัญ คือ เป็นภัตตาคารอาหารบุฟเฟต์ที่ดีที่สุดของไต้หวัน (the best buffet in Taiwan) เน้นอาหารที่มีคุณภาพ มีความสด มีอาหารนานาชาติที่มีความหลากหลายรวม 200 รายการ และกำหนดราคาที่สมเหตุสมผล

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้ายอดขายในปีแรกไว้ที่ 200-240 ล้านบาท จากภาพรวมของเครือไห่หลายที่มีธุรกิจอาหาร 15 แบรนด์ รวม 42 สาขา และยังมีธุรกิจโรงแรมและบริการจัดเลี้ยง ซึ่งมีรายได้ยอดขายรวมทั้งเครือ 4,400 ล้านบาท

“หลังจากนี้ บริษัทยังมีแผนจะขยายสาขาภัตตาคารสู่หัวเมืองใหญ่อีก 5 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกทำเล อาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีจำนวนประชากรมาก และมีกำลังซื้อสูง อาทิ พัทยา ภูเก็ต เป็นต้น แต่ยังไม่ได้จำกัดว่าต้องอยู่ในห้างหรือนอกห้างสรรพสินค้า หากลงทุนครบทั้งหมดคาดว่าจะเพิ่มยอดขายให้ได้ 1,000 ล้านบาท ใน 5 ปี และอาจจะขยายสาขาไปยังประเทศอื่นในอาเซียนด้วย”

อนึ่ง ภัตตาคาร “ฮาร์เบอร์” ตั้งอยู่บนชั้น 6 ไอคอนสยาม มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ถือเป็นภัตตาคารบุฟเฟต์ที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รองรับลูกค้า 1,000 ที่นั่ง ต่อวัน สำหรับราคาบุฟเฟต์นี้แบ่งเป็น มื้อกลางวันวันธรรมดา ราคา 799++ บาท/คน มื้อเย็น ราคา 899 ++ บาท/คน เสาร์-อาทิตย์ 1,099++ บาท/คน (ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ)