ข้าวอินทรีย์ไทยสุดฮอต ในงาน BIOFACH 2019 ที่เยอรมนี พร้อมลุยต่อไตรมาสสอง

ข้าวอินทรีย์ไทยสุดฮอต ในงาน BIOFACH 2019 พร้อมลุยต่อไตรมาสสอง จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว ณ สิงคโปร์ และฮ่องกง

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยถึงความสำเร็จจากการนำคณะผู้แทนการค้าไทย เดินทางไปจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ไทยในงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับโลก BIOFACH 2019 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่าง วันที่ 13-16 ก.พ. ที่ผ่านมาว่า
การจัดกิจกรรมในปีนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าร่วมงานสนใจสอบถามข้อมูลข้าวไทยในหลากหลายประเด็น อาทิ ความแตกต่างของข้าวไทยในแต่ละชนิด มาตรฐานข้าวไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็ก เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

“การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ไทย รวมถึงข้าวคุณภาพดีชนิดต่างๆ ของไทยในการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป (EU) เนื่องจากเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้โดยตรงจากความโดดเด่นในด้านคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี และดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของกลูเตน (Gluten Free) ซึ่งไม่มีในข้าวไทย”

ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ตลาด EU ตลาดอื่นๆ เช่น สหรัฐฯ ก็ให้ความสำคัญและตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพ และให้ความสำคัญกับสินค้าอินทรีย์ที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมี ปลอดกลูเตน ซึ่งข้าวอินทรีย์ไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ไทย เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

การเติบโตของข้าวอินทรีย์ของไทยในตลาด EU และตลาดอื่นๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก จึงมีแนวโน้มสดใส ซึ่งกรมฯ จะทำหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าวอินทรีย์ไทยที่มีความหลากหลายเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย กรมฯ เห็นว่านอกจากการผลิตให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยตลอดทั้งกระบวนการผลิตแล้ว หากสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับวัฒนธรรม และพฤติกรรมของผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ และผลักดันสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ จะยิ่งทำให้แบรนด์ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ไทยเข้าไปครองใจของผู้บริโภคทั่วโลกได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2562 กรมฯ มีแผนในการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว ณ สิงคโปร์และฮ่องกง รวมทั้งจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2019 ในระหว่าง วันที่ 27-29 พ.ค. 2562 เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพที่สำคัญของโลก ทั้งนี้ มั่นใจว่าแผนการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยของกรมฯ จะช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้าวคุณภาพดีของไทยให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดข้าวไทยให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอน

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์