ชาวนาชัยนาทเมินคำขอรัฐ ลงมือทำนาปรัง หลังปลูกพืชใช้น้ำน้อยแล้วไม่ได้ผล

วันที่ 7 มกราคม 2560 ชาวนาในพื้นที่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาทได้กลับมาลงมือทำการเพาะปลูกอีกครั้ง หลังจากสภาพอากาศในพื้นที่เริ่มอบอุ่นขึ้น แม้ว่าจะมีประกาศขอความร่วมมือจากทางราชการในการงดทำนาปรัง และให้หันไปเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพราะกรมชลประทานจะไม่สามารถจัดสรรน้ำให้เพื่อการทำนาต่อเนื่องก็ตาม

ชาวนารายหนึ่งเปิดเผยว่า ในการทำนารอบใหม่ชาวนาจำเป็นต้องหาแหล่งน้ำเอง โดยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำตื้น แล้วสูบด้วยเครื่องยนต์ ซึ่งแม้ว่าจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากถึง450-500บาทต่อไร่ก็ตาม เพราะถ้าไม่ทำนาชาวนาก็จะขาดรายได้ ทำให้ครอบครัวได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นต้องเสี่ยงดวงที่จะกระทบกับภัยแล้ง และราคาข้าวที่อาจจะไม่ดีมากนัก เพราะก่อนหน้านี้ชาวนาเคยลองปลูกพืชใช่น้ำน้อยตามนโยบายรัฐบาลแล้วทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือพืชตระกูลถั่ว แต่ก็ไม่ได้ผลเพราะดินนาไม่เหมาะกับพืชไร่ ทำให้ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าการลงทุน และไม่มีตลาดรองรับที่ชัดเจน ซึ่งการปลูกข่าวในรอนี้จะครบกำหนดเก็บเกี่ยวในเดือนเมษายน ซึ่งชาวนาได้แต่ภาวนาให้ราคาข้าวในช่วงนั้นขยับขึ้นมากกว่าปัจจุบันที่ขายได้เพียง6,500-6,700บาทต่อตันเท่านั้น

ที่มา มติชนออนไลน์