วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เด่นวันนี้

สำนึกคุณในหลวง รวยเพราะปลานิล

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายกษิดิศ พ่อค้าไทย อายุ 54 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังในแม่น้ำโขง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผู้เลี้ยงปลานิลพันธุ์พระราชทาน...

หญ้าแฝก พืชจากพระราชดำริ… กำแพงมีชีวิต ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม

              ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม สืบเนื่องกันมาช้านานหลายร้อยปี ดังมีคำกล่าวในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมัยสุโขทัยว่า “ในน้ำมีปลา ในนา...

เดินตามพ่อ’หลุมพอเพียง’การทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

https://www.youtube.com/watch?v=ISmDTXpuPoU สวนเกษตรแบบผสมผสานที่นำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ บนพื้นที่ 5 ไร่ 2 ง...

ยูเอ็นกังวลหนัก หลังอัฟกานิสถานปลูกฝิ่นพุ่ง 43%

บีบีซีรายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime - UNODC) เปิดเผยว่า ผลผลิตฝิ่นในปร...

สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง

สหกรณ์ มีบทบาทต่อประชาชนเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานสหกรณ์ พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าสหกรณ์จะเป็นโครงการหนึ่ง...

ศธ. สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ‘ในหลวง’ ทรงตั้งกองทุนศึกษา-ช่วยเด็กชายแดน-ด้อยโอกาส

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระอ...

อธิการ ม.ขอนแก่น เผยแนวทางพัฒนา น้อมนำพระราชดำรัส-สู่บริการวิชาการท้องถิ่น

รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู...

นครพนม ปลูก ‘พริก’ ริมโขงเก็บขาย พ่อค้าซื้อถึงที่-แล้ง กิโลกรัมละ 100

นครพนม – นายวสันต์ เจริญวงศ์ และ นางยอ เจริญวงศ์ สองสามีภรรยา หนึ่งเกษตรกรผู้ปลูกพริก บ้านดอนนางหงส์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม เผยว่า เดิม...

โลกขานรับ ศก.พอเพียง

ย้อนไปเมื่อ 26 พฤษภาคม 2540 “โคฟี อันนัน” เลขาธิการสหประชาชาติน้อมเกล้าฯ ถวายรางวัลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแด่ในหลวงของเราที่พระองค์ทรงช่วยพัฒนาคนไทย...

ไม้ยักษ์ใหญ่”ต้นผึ้ง” ที่มาของชื่อ…อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี

อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ยามนี้ใครๆก็อยากไปเที่ยว คนที่ไปต่างชื่นชอบอากาศ ทิวทัศน์สวยงาม อาหารอร่อย ลูกแกะน่ารัก มีน้อย ที่อยากทราบว่า ชื่อสว...

เรื่องน่าสนใจ