วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

เด่นวันนี้

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับกาแฟ

ในปี พ.ศ. 2521 กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับโครงการหลวง ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูกกาแฟอาราบิก้า ซึ่งได้พันธุ์มาจากปาปัวนิวกินี โดยก่อนหน้านั้น เมื...

อาชีวะ จัด ‘ค่ายข้าว’ สร้างอนุชนชาวนา

รับเด็กมัธยม 3-5 ปวช. ปี 1-2 เข้าค่าย ใช้ ว.เกษตรฯ จัดกิจกรรมปั้นยุวทูตข้าว ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงาน...

สำนึกคุณในหลวง รวยเพราะปลานิล

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายกษิดิศ พ่อค้าไทย อายุ 54 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังในแม่น้ำโขง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผู้เลี้ยงปลานิลพันธุ์พระราชทาน...

หญ้าแฝก พืชจากพระราชดำริ… กำแพงมีชีวิต ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม

              ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม สืบเนื่องกันมาช้านานหลายร้อยปี ดังมีคำกล่าวในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมัยสุโขทัยว่า “ในน้ำมีปลา ในนา...

เดินตามพ่อ’หลุมพอเพียง’การทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

https://www.youtube.com/watch?v=ISmDTXpuPoU สวนเกษตรแบบผสมผสานที่นำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ บนพื้นที่ 5 ไร่ 2 ง...

ยูเอ็นกังวลหนัก หลังอัฟกานิสถานปลูกฝิ่นพุ่ง 43%

บีบีซีรายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime - UNODC) เปิดเผยว่า ผลผลิตฝิ่นในปร...

สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำพระทัยในหลวง

สหกรณ์ มีบทบาทต่อประชาชนเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานสหกรณ์ พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าสหกรณ์จะเป็นโครงการหนึ่ง...

ศธ. สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ‘ในหลวง’ ทรงตั้งกองทุนศึกษา-ช่วยเด็กชายแดน-ด้อยโอกาส

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระอ...

อธิการ ม.ขอนแก่น เผยแนวทางพัฒนา น้อมนำพระราชดำรัส-สู่บริการวิชาการท้องถิ่น

รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู...

นครพนม ปลูก ‘พริก’ ริมโขงเก็บขาย พ่อค้าซื้อถึงที่-แล้ง กิโลกรัมละ 100

นครพนม – นายวสันต์ เจริญวงศ์ และ นางยอ เจริญวงศ์ สองสามีภรรยา หนึ่งเกษตรกรผู้ปลูกพริก บ้านดอนนางหงส์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม เผยว่า เดิม...

เรื่องน่าสนใจ