วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564

เด่นวันนี้

วว. วิจัยพัฒนา “AcAnes” ผลิตภัณฑ์เจลชาเฉพาะที่จากสารสกัดผักคราดหัวแหวน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบผลสำเร็จวิจัยพัฒนา “AcAnes” ...

รมว.เกษตรฯ พร้อมบอร์ด ธ.ก.ส. มอบผลผลิตทางการเกษตรและน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลเจษฎาเวชการ จ.สมุทรสาคร

ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก...

ธ.ก.ส. พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤติ COVID-19

ธ.ก.ส. สนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลัง โดยออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพ...

CPF ชูนวัตกรรมเสริมประสิทธิภาพหลักสวัสดิภาพสัตว์ ต้นแบบผลิตอาหารปลอดภัย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีทันสมัย เสริมประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล (Anima...

บัณฑิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้วิกฤตโควิด ทำเกษตรรอบบ้าน สร้างรายได้เสริม

ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เช่นนี้ เป็นปัญหาอย่างมากในเรื่องของการเดินทางไปยังที่ต่างๆ เพราะทุกคนต้องมีการระมัดระวังตัวมากขึ้น ในเรื่องของการไม่ให้ตัวเอ...

เกษตรเมืองโคราชเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย เป็นอาชีพสร้างเงิน

หากเอื้อนเอ่ยถึงปลาดุกย่างที่สามารถกินได้กับข้าวเหนียว หรือกินกับข้าวสวยพร้อมน้ำพริกเผารสเด็ดแล้ว เมื่อได้หลับตานึกภาพตามหลายๆ คน คงจะน้ำลายสอไม่น้อยเ...

เกษตรกรชัยนาท ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา สร้างรายได้ไร่ละแสนบาทต่อปี

ชัยนาท เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สามารถทำการเกษตรได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ เช่น อ้อย นาข้าว รวมทั้งมีการทำสวนไม้ผลที่เป็นเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดอีกด้...

ยุวเกษตรกรตรัง “คุณภาพดี คุณธรรมเด่น” ด้วย 4H5M บางยางโมเดล

โรงเรียนบ้านบางยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 154 ...

“ปลูกกระชาย” แซมสวนผสม จากพืชแซมสู่รายได้หลักไม่ยาก

"ผมปลูกกระชายมานานกว่า 20 ปี แต่ครอบครัวผมปลูกมานานกว่านี้ ปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อ-รุ่นแม่ การปลูกกระชายในเขตนี้น่าจะเป็นต้นแบบที่ดีของระบบเศรษฐกิจพอเพีย...

‘กุ้งฝอยคั่วกระชาย’ อร่อยจนต้องลองทำ

ทุกวันนี้ เมื่อต้องเดินทางด้วยรถยนต์ออกจากเมืองนนทบุรี ตามเส้นทางหลวงสาย 340 ที่จะตรงไปเมืองสุพรรณในช่วงสายๆ สิ่งที่ผมและเพื่อนๆ ต้องทำทุกครั้ง ก็คือ ...

เรื่องน่าสนใจ