‘ไผ่เลี้ยง’ ไม้อเนกประสงค์ ที่ไม่อาจมองข้าม ขยายพันธุ์ได้ตามนี้!

ไผ่เลี้ยง เชื่อว่าเป็นไม้นำเข้า เนื่องจากไม่พบตามธรรมชาติในป่าลึก ไผ่เลี้ยงมีลักษณะลำต้นตรง เนื้อหนา จึงเหมาะสำหรับใช้ทำบันได โป๊ะ หลักไม้สำหรับเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ และใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ อีกทั้งหน่ออ่อนก็ใช้บริโภค มีรสชาติดี ไผ่เลี้ยง เป็นไผ่ขนาดกลาง ลำต้นตรง สีเขียวเข้ม ไม่มีหนาม เนื้อลำหนา เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 3-7 เซนติเมตร สูง 8-12 เมตร หน่อสีเขียวอมเหลือง ไม่มีขนที่กาบใบ ต่างกับไผ่รวกที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

วิธีขยายพันธุ์ ดีที่สุดคือการแยกเหง้า เริ่มแยกได้เมื่อไผ่มีอายุ 2-3 ปี หากอายุเกิน 3 ปี ต้นที่แยกออกไปจะไม่แข็งแรง คัดเลือกต้นหรือลำที่แข็งแรง ตัดให้สั้นเหลือตอไว้ สูง 50-80 เซนติเมตร บำรุงต่อไปให้ผลิใบ และแตกกิ่งแขนงออกมาใหม่ แล้วใช้เสียมคม และสะอาด ตัดแซะออกชำในถุงเพาะชำ มีแกลบดำ หรือดินขุยไผ่เป็นวัสดุเพาะ ดูแลรักษาให้แข็งแรง เมื่ออายุ 8-12 เดือน นำปลูกลงแปลงได้

แปลงปลูกถ้าเป็นที่นา จำเป็นต้องยกร่องสวน แต่ถ้าหากเป็นที่ดอน ปรับที่แล้วปลูกได้เลย ช่วงปลูกดีที่สุดคือ ต้นฤดูฝน ใช้ระยะปลูก 4×4 เมตร ใน 1 ไร่ ปลูกได้ 100 ต้น หรือ 100 กอ

ระยะ 1-2 ปีแรก ที่ว่างระหว่างต้น และระหว่างแถว ใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจอายุสั้น นอกจากมีรายได้แล้วยังช่วยควบคุมวัชพืชอีกทางหนึ่ง หลังปลูกให้ใส่ปุ๋ยคอกเก่า อัตรา กอละ 1 บุ้งกี๋ ปีละ 2 ครั้ง หรืออาจเสริมด้วยปุ๋ย สูตร 15-15-15 บ้างเป็นครั้งคราว ย่างเข้าปีที่ 2 จะเริ่มให้หน่อ

การเก็บเกี่ยวหน่อไม้ ช่วงต้นไผ่ให้หน่อ อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน เลือกหน่อมีขนาดความยาว 25-40 เซนติเมตร ใช้มีดหรือเสียมที่คม และสะอาด ตัดหน่อที่อยู่ภายในออกมา เหลือหน่อรอบนอกไว้ 5-6 หน่อ เพื่อให้พัฒนาเป็นลำต่อไป

การเก็บเกี่ยวลำไผ่ เมื่อต้นไผ่สมบูรณ์เต็มที่แล้ว ให้ตัดเข้าไปด้านใดด้านหนึ่งเป็นรูปเกือกม้า เพื่อสะดวกในการตัดต้นภายในกอออกมา นำไปใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ เริ่มแรกให้ปลูกในพื้นที่ 1-3 ไร่ ก่อน แล้วขยายพื้นที่ในปีต่อๆ ไป ต้องการข้อมูลอื่นๆ สอบถามที่ สำนักส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ในวัน และเวลาราชการ

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก วันพฤหัสที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562