ปุ๋ยอินทรีย์เคมี (อะมิโนโปรตีน) “มุกมังกร” มิติใหม่ของปุ๋ยไทย

ขั้นตอนการผลิต

ปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรจะดีมีคุณภาพ ปัจจัยสำคัญนอกจากสภาพดินหรือสภาพอากาศแล้ว การดูแลจัดการก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะเรื่องของปุ๋ยที่นำมาใส่บำรุงให้กับพืชที่ปลูก จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอื่นๆ เลยก็ว่าได้

ดร. กรีฑา วระนันทนาพันธ์ ประธานกลุ่ม บริษัท กรีนฮาร์เวสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 173/1 หมู่ที่ 5 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ให้ข้อมูลว่า ปุ๋ยเคมีทุกชนิดที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนั้น เป็นปุ๋ยที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นเวลานานสะสมหลายสิบปีแล้ว โดยปุ๋ยทุกชนิดจะมีสารตั้งต้นมาจากก๊าซแอมโมเนีย (NH3) เป็นก๊าซที่เกิดจากการสังเคราะห์จากอุตสาหกรรมน้ำมันในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยนำมีเทนมาสังเคราะห์ให้ได้ก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งบทบาทของก๊าซแอมโมเนียเมื่อมาผสมกับก๊าซตัวอื่น ก็จะมีคุณสมบัติที่ให้เป็นปุ๋ยแตกต่างกันไป เช่น ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) บวกกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก็จะเกิดเป็นปุ๋ย สูตร 46-0-0 หรือที่เกษตรกรรู้จักกันดี คือ ปุ๋ยยูเรีย UREA CO (NH2) 2

ดร. กรีฑา วีระนันทนาพันธ์ (กลาง) คุณจิตติมา วีระนันทนาพันธ์ ตำแหน่ง CEO (ซ้าย) คุณวิทวัส วีระนันทนาพันธ์ ตำแหน่ง GM (ขวา)

“ก๊าซแอมโมเนีย เมื่อบวกกับก๊าซตัวอื่นๆ ก็จะได้ปุ๋ยแต่ละตัวที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ซึ่งเราก็จะเอาคุณสมบัติเหล่านั้นมาผสมอีกครั้งให้เป็นปุ๋ยสูตรต่างๆ ขึ้น ดังนั้นเมื่อผมมีโอกาสได้มาผลิตโรงงานปุ๋ยเมื่อปี 2532 ก็เลยจะเน้นให้ปุ๋ยที่ผลิตเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัว” ดร. กรีฑา เล่าถึงที่มา

สภาพดินเสื่อมโทรม ส่งผลต่อการเติบโตของพืช

ดร. กรีฑา เล่าว่า ดินที่มีความแข็งเป็นดินดาน เกิดจากการใช้ปุ๋ยยูเรียเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ดินค่อยๆ เกิดสภาพเป็นกรดและเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ จึงทำให้เป็นปัญหาของเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น แต่ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมีปริมาณลดลง

“ดินยิ่งเสื่อมโทรมจึงเป็นตัวการที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง จึงทำให้เกษตรกรต้องมีการใช้ปุ๋ยมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น จึงเห็นได้จากเกษตรกรทั่วๆ ไปที่ใช้สูตรปุ๋ยสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น ซึ่งผมมองว่าการใช้ปุ๋ยไม่จำเป็นต้องใช้ให้มากขนาดนั้น แต่สามารถใช้ปุ๋ยสูตรเดิมที่ให้ผลผลิตที่ดีได้ ผมจึงได้คิดค้นปุ๋ยในแบบของผม ที่สามารถช่วยปรับปรุงบำรุงดินได้ เพื่อให้สภาพดินกลับคืนมา และพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย” ดร. กรีฑา กล่าว

 

วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิต มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ

เมื่อได้ตกลงปลงใจที่จะผลิตปุ๋ยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ดร. กรีฑา บอกว่า จึงได้คิดค้นหาวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งมีส่วนประกอบของโปรตีนเป็นหลัก จึงได้นำมาทำการวิจัยและหาค่าต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เป็นส่วนผสมในปุ๋ย จนกระทั่งเป็นสูตรปุ๋ยที่ใช้มาเกือบ 27 ปีแล้ว เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-3-3

“ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ถือเป็นปุ๋ยที่ได้รับการยอมรับ ที่มีส่วนผสมของโปรตีน จึงทำให้สามารถช่วยให้ดินกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของจุลินทรีย์ที่ถูกจำกัดไว้ เมื่อเราใส่ปุ๋ยตัวนี้ลงไป ก็จะทำให้จุลินทรีย์เหล่านั้นสามารถกลับมาทำงาน ก็จะทำให้ระบบนิเวศน์กลับมาดีเหมือนเดิม ซึ่งทุกวันนี้เราสามารถผลิตจำหน่ายได้ประมาณ 60,000 ตัน ต่อปี จึงถือว่าผลตอบรับของปุ๋ยตัวนี้ค่อนข้างดี” ดร. กรีฑา อธิบาย

 

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-3-3 สามารถใช้ได้กับพืชผลทุกชนิด

ดร. กรีฑา เล่าให้ฟังต่อว่า ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรนี้สามารถใช้ได้กับพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชสวนหรือพืชไร่ โดยเฉพาะพืชไร่อย่างมันสำปะหลังที่เป็นพืชหัวในดิน เมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-3-3 แล้ว ก็สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตดี และที่สำคัญยังช่วยให้คุณภาพของดินกลับมาดีขึ้นอีกด้วย

“เราต้องยอมรับว่า การปรับปรุงดินในบ้านเรา ส่วนใหญ่จะเน้นปรับปรุงแต่เรื่องของ pH (พีเอช) เพียงอย่างเดียว มันก็จะทำให้ดินไม่สามารถฟื้นคืนได้ ซึ่งการใช้ปุ๋ยสูตรนี้มีหลักปฏิบัติไม่ยุ่งยาก โดยหลักการปฏิบัติคือสามารถใส่ปุ๋ยสูตรนี้ไปพร้อมกับการเตรียมดินได้เลย เพื่อที่ปุ๋ยจะได้ช่วยปรับสภาพดินและทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินทำงานได้ดีขึ้น และใส่เสริมเมื่อพืชเจริญเติบโตแล้วปกติเหมือนที่เคยดูแล” ดร. กรีฑา กล่าว

ภายในห้องแล็บ

ทั้งนี้ ดร. กรีฑา ยังบอกอีกด้วยว่า ภายในโรงงานผลิตได้มีห้องแล็บเพื่อใช้สำหรับค้นคว้าวิจัย เพื่อให้การผลิตปุ๋ยมีประสิทธิภาพก่อนถึงมือเกษตรกร โดยมีหลักการของการผลิตว่าวัตถุดิบที่ใช้ต้องไม่มีพิษสะสม ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และที่สำคัญต้องทำให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่เกษตรกรมีต้นทุนที่ต่ำลง โดยเกษตรกรสามารถหาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-3-3 ภายใต้ชื่อการค้า ตรามุกมังกร ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนวัตกรรมที่มากกว่า N P K มีอินทรียวัตถุและอะมิโน 19 ชนิด ให้พืชดูดซึมแร่ธาตุได้อย่างสมดุล

ขั้นตอนการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตรามุกมังกร
คุณจิตติมา วีระนันทนาพันธ์ ตำแหน่ง CEO กลุ่ม บริษัท กรีนฮาร์เวสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ในเรื่องหลักของการใช้งานนั้น ผมจะแนะนำว่า เกษตรกรเคยใส่ปุ๋ยอย่างไร ในปริมาณเท่าไร ปุ๋ยสูตรนี้ก็ใส่เหมือนกัน สามารถใช้ตามปกติในแบบเดิมที่ทำอยู่ และจะรับรู้ได้เลยว่าในเรื่องของต้นทุนการผลิตจะต่ำลงแน่นอน และคุณภาพผลผลิตก็ยังดีอยู่คงเดิม” ดร. กรีฑา กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตรามุกมังกร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. (090) 289-4565