มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ร่วมใจปลูกดาวเรือง (ตอนที่ 1)

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานใน โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ร่วมใจปลูกดาวเรือง” ณ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ พันเอก กฤตพันธ์ รักใคร่ ที่ปรึกษาศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย คุณสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พลตรี อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการ สำนักงานภาค 3 พันเอก เอื้อชาติ หนุนภักดี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 บริษัท อีทส์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่วยเมล็ดพันธุ์พืช ตราศรแดง

โดย คุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะทำงานจากพันธมิตร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ อาสาสมัคร กำลังพลจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และศิลปินดารานักร้อง ร่วมกันนำต้นดาวเรืองที่เริ่มออกดอก ประดับตกแต่งรอบๆ บริเวณพื้นที่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ ขอขอบพระคุณ บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด และ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช กล่าวว่า โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ร่วมใจปลูกดาวเรือง” จัดเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ทรงพระราชทานโครงการตามพระราชดำริมากมาย ที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกคนสามารถน้อมนำมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมีความสุข ต้นดาวเรืองจำนวนกว่า 6,000 ต้นนี้ ใช้สำหรับจัดตกแต่งและประดับ ณ สถานที่ 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพมหานคร วัดคุณพุ่ม บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร และ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) จังหวัดพิษณุโลกนั้น เราได้รับการสนับสนุนกล้าดาวเรือง จากบริษัท อีทส์ เวสท์ ซีด จำกัด โดยมีกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ดูแลจนเติบโต และกรมพัฒนาที่ดิน ให้การสนับสนุนการบำรุงดูแลให้ต้นดาวเรืองมีความแข็งแรง คงทน และสวยงาม สมพระเกียรติได้ตลอดช่วงงานพระราชพิธี พร้อมสนับสนุนการจัดประดับตกแต่งให้สวยงาม ความร่วมมือร่วมใจจากพันธมิตรทุกภาคส่วน ทำให้เกษตรกรและประชาชนในเขตทุกๆ พื้นที่ดังกล่าว มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจช่วยกันประดับต้นดาวเรือง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตราบนานเท่านาน


ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected] ไลน์ไอดี ajmaew