สร้างงานเกษตร ฟื้นฟูผู้ป่วยบ้านสวนสายใย

ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช-บ้านสวนสายใย จังหวัดฉะเชิงเทรา นำหลักคืนสู่สุขภาวะผสมผสานการทำเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ในการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช แต่ปัจจุบันขาดแคลนทุนทรัพย์ในการบริหารจัดการภายในศูนย์ จึงจัดกิจกรรมระดุมทุนขึ้น ผู้มีจิตศรัทธา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศริฎา กัลยาณชาติ ผอ.ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช โทรศัพท์ 097-235-2548