ประมงชายฝั่งปะนาเระ ปลื้มรายได้ดี ชุมชนจัดระเบียบสัตว์น้ำเพิ่ม

นายสุไลมาน ดาราโอะ ประธานบริหารจัดการทรัพยากร โดยชุมชนอำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เผยว่า ทางชมรมสนับสนุนการทำประมงเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการทำประมงด้วยเครื่องมือที่ถูกกฎหมายเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของอาชีพการทำประมงชายฝั่ง ปัจจุบัน ทางชมรมได้ดำเนินกิจกรรมมากมาย เช่น 1. การสร้างธนาคารปูม้า 2. ธนาคารหมึก 3. ทำแนวเขตอนุรักษ์เขต ห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือทุกชนิด และ 4. การวางซั้ง ปะการังเทียม โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านประมงและหน่วยงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นับได้ว่าทางชมรมประสบความสำเร็จอย่างมาก และเป็นอำเภอเดียวตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดปัตตานี ที่ชาวประมงไม่ใช้เครื่องมือทำประมงที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีการจัดการอนุบาลทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อนำปล่อยสู่ทะเล เมื่อเจริญเต็มวัยชาวประมงก็ดักอวนมาขายเป็นรายได้ เช่น ธนาคารปูม้า ธนาคารหมึก เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดำ จากศูนย์วิจัยพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี มาปล่อยเป็นระยะๆ และทางชมรมยังสร้างแนวเขตอนุรักษ์เป็นเขตห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือทุกชนิด มีการวางซั้ง เพื่อทำเป็นบ้านให้กับปลาใช้หลบซ่อนตัว หรือปะการังเทียม เป็นต้น

“ทุกวันนี้ชาวประมงในพื้นที่จับสัตว์ได้มากขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนรายได้ของชาวประมงก็ไม่แน่นอน บางวันได้มาก บางวันได้น้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย เช่น ทิศทางลม ถ้าช่วงมรสุมก็ออกทำประมงไม่ได้ เพราะทะเลมีคลื่นสูง ถือเป็นเรื่องปกติของอาชีพ แต่อย่างน้อยเมื่อเข้าฤดูทำประมงเรามีสัตว์น้ำที่จะให้จับขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว จึงอยากเรียกร้องให้ชาวประมงหันมาทำประมงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพราะจะทำให้ชาวประมงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงลูกหลานอย่างแน่นอน” คุณสุไลมาน กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด