เกษตรกรสุราษฎร์ธานี เลี้ยงกุ้งขาว เน้นคุณภาพ จำหน่ายเป็นสินค้าส่งออก สร้างรายได้ดี

กุ้งขาวแวนนาไม เป็นกุ้งทะเลสายพันธุ์แปซิฟิก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Litopenaeus vannamei หรือ Penaeus vannamei เป็นกุ้งที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว กินอาหารได้ทุกประเภท จึงเจริญเติบโตและปรับตัวให้เข้ากับการเลี้ยงแบบพัฒนาหนาแน่นในสภาพของบ่อที่เสื่อมโทรมได้ดีกว่ากุ้งกุลาดำ องค์ความรู้สําหรับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ไม่มีขอบเขตที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละฟาร์ม ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการเลี้ยงกุ้งขาวอย่างแพร่หลาย จึงเป็นอีกหนึ่งสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไม่น้อยทีเดียว  

คุณโกศล หนูกลิ่น อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเกษตรกรผู้มีความชำนาญในการเลี้ยงกุ้งขาวมากว่า 20 ปี โดยศึกษาหาองค์ความรู้และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ อยู่เสมอ ส่งผลให้การเลี้ยงกุ้งขาวของคุณโกศลมีคุณภาพ จนสามารถเป็นสินค้าส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับคุณโกศลได้เป็นอย่างดี

คุณโกศล หนูกลิ่น

จากพ่อค้ารับซื้อกุ้งขาว

ผันมาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

คุณโกศล เล่าให้ฟังว่า เดิมทีเขาเองมีอาชีพทางการเกษตรอยู่แล้ว คือปลูกพืชผักและไม้ผลต่างๆ ต่อมาเห็นช่องทางการตลาดในเรื่องของการจำหน่ายกุ้งขาว จึงทำให้คุณโกศลได้เป็นพ่อค้ารับซื้อกุ้งจากฟาร์มต่างๆ เพื่อส่งจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ เมื่อได้เข้าไปสัมผัสการเลี้ยงกุ้งของแต่ละฟาร์มที่เข้าไปรับซื้อ ทำให้คุณโกศลได้รับความรู้สั่งสมไปเรื่อยๆ เมื่อเห็นช่องทางว่าสามารถนำมาทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวในพื้นที่ของเขาเอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งในเวลาต่อมา

พื้นที่บ่อเลี้ยง

“เริ่มแรกที่ปลงใจว่าจะเลี้ยง ทดลองประมาณ 1-2 บ่อ ก่อน พอปี 2537 เห็นว่าการเลี้ยงประสบผลสำเร็จ ก็ขยับขยายการเลี้ยงขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เราไม่ทำแบบทุ่มสุดตัว แต่ทำแบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป เมื่อการเลี้ยงนิ่งอยู่ตัว มีตลาดที่แน่นอน ก็เพิ่มพื้นที่เลี้ยง โดยหลักๆ จะเลี้ยงกุ้งขาว ส่วนกุ้งกุลาดำจะมีแบ่งเลี้ยงบ้างในช่วงใกล้เทศกาล เพราะความต้องการในช่วงนั้นจะมีมาก เราก็จะแบ่งพื้นที่เลี้ยง แต่ที่เลี้ยงมาตลอดก็จะเป็นกุ้งขาวอย่างเดียว” คุณโกศล บอก

กุ้งคุณภาพ

มีการจัดการถูกวิธี

ช่วยให้กุ้งขาวโตดี

ปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาว ทำให้เวลานี้บ่อกุ้งที่ทำอยู่ของคุณโกศล มีอยู่ถึง 37 บ่อ โดยพันธุ์ลูกกุ้งที่ใช้เลี้ยงติดต่อซื้อจากฟาร์มผลิตที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้ เป็นฟาร์มที่ผลิตลูกกุ้งมีคุณภาพและซื้อขายกันมาอย่างยาวนาน จึงเกิดความเชื่อใจและซื้อขายกันอยู่เรื่อยๆ ตั้งแต่คุณโกศลเลี้ยงกุ้งขาวมา

การเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงกุ้งขาว คุณโกศล บอกว่า หลังจากจับกุ้งจำหน่ายจนหมดบ่อแล้ว จะพักบ่อและทำความสะอาดก้นบ่อให้เรียบร้อย จากนั้นโรยก้นบ่อด้วยปูนขาว เมื่อเตรียมบ่อเสร็จแล้ว จะปล่อยน้ำเข้าภายในบ่อทันที ซึ่งขนาดของบ่อเลี้ยงกุ้งขาวจะมีขนาดตั้งแต่ 4-6 ไร่ ความลึกของบ่ออยู่ที่ 2 เมตร ใส่น้ำเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตร

“น้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งขาว ค่าความเค็มอยู่ที่ประมาณ 5 ppt จะฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน จากนั้นทำสีน้ำให้มี    แพลงตอนเกิดขึ้นในบ่อประมาณ 7 วัน แล้วนำลูกกุ้งขาวมาปล่อยเลี้ยงต่อไร่ อยู่ที่ 100,000-120,000 ตัว สมมุติ บ่อขนาด 5 ไร่ ก็จะมีกุ้งขาวเลี้ยงอยู่ประมาณ 500,000 ตัว ต่อบ่อ ช่วงแรกหลังปล่อยลงไปเลี้ยงแล้ว จะให้กุ้งกินแพลงตอนภายในบ่อก่อน เมื่อเห็นว่าอาหารธรรมชาติภายในบ่อมีน้อยลง จะให้อาหารกุ้งเล็กกินทันที โดยมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 38 เมื่อให้กินไปสักระยะกุ้งโตดี ก็จะให้กินอาหารเปอร์เซ็นต์โปรตีนแบบนี้เรื่อยๆ แต่ถ้าสำรวจดูแล้วกุ้งไม่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ก็จะปรับเปอร์เซ็นต์โปรตีนของอาหารให้สูงขึ้น” คุณโกศล บอก

การให้อาหารในช่วงแรก จะให้กินวันละ 3 มื้อ คือเช้า กลางวัน และเย็น เมื่อลูกกุ้งมีอายุเกิน 18 วันขึ้นไป จะปรับเปลี่ยนการให้อาหารด้วยระบบอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนมาคอยให้ตลอดวัน จะใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติเป็นหลัก และหมั่นเช็คอยู่เสมอว่า กุ้งแต่ละบ่อกินอาหารมากหรือน้อย ก็จะลดและเพิ่มปริมาณอาหารตามความเหมาะสม

จากนั้นดูแลและให้อาหารอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ 3 เดือน กุ้งขาวภายในบ่อก็จะได้ขนาดไซซ์ที่พร้อมจำหน่ายได้ คือ 40-50 ตัว ต่อกิโลกรัม โดยจำหน่ายกุ้งเป็นที่มีลูกค้ามารับซื้อถึงหน้าบ่อ

“ในส่วนของการป้องกันโรค ก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยาก เพียงเราควบคุมสภาพบ่อเลี้ยงให้มีความสมดุล คือไม่ให้เกิดของเสียภายในบ่อ ไม่ให้อาหารมากจนเกินไป จนเกิดเป็นของเสียที่ก้นบ่อ ซึ่งปัญหาของเสียที่เหลือจากกุ้ง ภายในบ่อ จะใส่ปลานิลลงไปเลี้ยงด้วย อัตราส่วน 200 ตัว ต่อไร่ โดยปลานิลจะไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องรักษาสมดุล พร้อมทั้งใช้จุลินทรีย์ต่างๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมภายในบ่อด้วย” คุณโกศล บอก

มีลูกค้ามารับซื้อถึงหน้าบ่อ

จำหน่ายกุ้งเป็นๆ จากบ่อ

เป็นสินค้าคุณภาพส่งต่างประเทศ

สำหรับการจำหน่ายกุ้งขาวนั้น คุณโกศล เล่าว่า ด้วยสมัยก่อนที่เขาเองเป็นพ่อค้าจำหน่ายกุ้งอยู่เดิม จึงทำให้รู้ในเรื่องของกลไกและความต้องการของตลาด ว่ามีความต้องการสินค้าแบบไหน จึงทำให้คุณโกศลเมื่อมาทำฟาร์มกุ้งเอง จึงเน้นผลิตกุ้งขาวเกรดพรีเมี่ยมเพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว

ช่วงแรกพอกุ้งขาวได้อายุอยู่ที่ 3 เดือน ขนาด 40-50 ตัว ต่อกิโลกรัม จับขายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 190 บาท เราก็จะจับไซซ์นี้ขายไปบางส่วนก่อน ประมาณ 5-6 ตัน จากนั้นกุ้งขาวที่ยังเหลือในบ่อจะเลี้ยงต่อไปอีก  1-2 เดือน ก็จะได้เป็นกุ้งขาวไซซ์ใหญ่ 20-30 ตัว ต่อกิโลกรัม ขายได้ราคาเพิ่มขึ้น อยู่ที่กิโลกรัมละ 250 บาท โดยลูกค้าที่รับซื้อเขาก็จะมีคนเข้ามาจับขึ้นจากบ่อเป็นกุ้งเป็น และทำตามกระบวนการต่างๆ ต่อไป เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ” คุณโกศล บอก

เตรียมส่งขาย

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงกุ้งขาวเป็นอาชีพให้เกิดความยั่งยืน คุณโกศล แนะนำว่า สิ่งที่สำคัญและเป็นปัจจัยของการเลี้ยงกุ้งคือ น้ำ ต้องมีอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งดูว่าพื้นที่มีความเหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งมากน้อยเพียงใด จากนั้นให้มีการสำรวจความพร้อมของผู้เลี้ยงก่อนว่า มีใจรักและชื่นชอบที่จะศึกษาหาความรู้อยู่เสมอหรือไม่ เพราะการเลี้ยงกุ้งต้องหมั่นศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆ ตลอดเวลา เมื่อเกิดปัญหาก็จะได้รับมือได้ทันท่วงที พร้อมทั้งเลี้ยงแบบไม่เกิดความโลภ ก็จะช่วยให้การเลี้ยงกุ้งขาวมีผลกำไรอย่างแน่นอน เหมือนสโลแกนของคุณโกศลที่ปฏิบัติมาตลอดที่ว่า “ลูกกุ้งดี อาหารน้อย ปล่อยน้ำตื้น จุดยืนแร่ธาตุเสริม เติมถ่ายน้ำทุกวัน จุลินทรีย์เพิ่มความถี่ดีเหมือนกัน ครบ 80 ตัน ทุกบ่อพอใจเอย” 

สนใจเรื่องการเลี้ยงกุ้งขาว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณโกศล หนูกลิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 081-892-7766

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354