ชี้ พังงา ร้อน แล้ง ‘กบ’ ออกไข่น้อย

พังงา – นายปฤษฎี กอบบุญเกษม เกษตรกรบ้านนากลาง เผยว่า ช่วงนี้อากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตเห็ดบางส่วนได้รับความเสียหาย เนื่องจากความแห้งแล้ง เกษตรกรที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจากการให้น้ำปรับอุณหภูมิโรงเพาะเห็ด วันละ 4 ครั้ง ขณะที่รายได้ลดลงเนื่องจากผลผลิตเห็ดในช่วงฤดูแล้งจะลดลงกว่าปกติไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 นอกจากนี้ พืชผักสวนครัวหลายชนิดก็ได้รับผลกระทบผลผลิตเสียหายเช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกรที่เพาะเห็ดจำหน่าย

ด้าน นายสมพงศ์ สมใหญ่ เกษตรกรผู้เลี้ยงกบ กล่าวเสริมว่า นอกจากผลผลิตทางการเกษตรแล้ว เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น แม่พันธุ์กบส่งผลให้ไข่น้อยลง แม่พันธุ์พ่อพันธุ์กบกินอาหารได้น้อยลง เกิดภาวะความเครียดจากอากาศที่ร้อนจัด

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด