เกษตรกรอุดรธานี เลี้ยงปลาปลูกไม้ผลขอบบ่อ ผลผลิตดี เก็บขายได้ทั้งปี

คุณถาวร งานยางหวาย อยู่บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 4 ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนทำงานรับราชการเมื่อครบกำหนดวัยเกษียณ ปี 2550 จึงได้เริ่มใช้เวลาว่างมาทำสวนปลูก   ไม้ผลแบบผสมสานอย่างจริงจังเมื่อปี 2551

“ก่อนที่จะตัดสินใจทำเกษตร จะปลูกต้นไม้ หรือเลี้ยงปลา จะดูก่อนว่าเราจะทำอะไรได้มากที่สุด ก็เลยตกลงใจเลี้ยงปลา ส่วนพื้นที่ที่เหลือบนขอบบ่อ ก็จะปลูกพืชผัก ไม้ผลไว้ ก็จะมีมะขาม มะนาว ที่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ ซึ่งจะมีการไปหาความรู้ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ก็จะเข้าอบรมกับหน่วยงานที่เขาเปิดสอน และก็นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับพื้นที่ที่เรามีอยู่” คุณถาวร กล่าว

ต้นมะนาวที่ปลูกไว้เก็บผลขาย

ปลาที่เลี้ยงภายในบ่อส่วนใหญ่จะเป็นปลานิล ปลาสลิด และปลาตะเพียน โดยนำปลาเหล่านี้มาปล่อยแบบเลี้ยงเชิงธรรมชาติ ปลาก็ขยายพันธุ์ออกลูกมากมาย สามารถจับขายทำเงินได้เป็นที่น่าพอใจ ต่อมาอยากเลี้ยงแบบจริงจังมากขึ้นจึงได้ไปติดต่อขอซื้อลูกพันธุ์จากแหล่งเพาะเพื่อนำมาปล่อยเลี้ยงเป็นเชิงการค้า

ก่อนที่จะนำลูกปลาแต่ละชนิดมาลงเลี้ยงจะทำการเตรียมบ่อ คือ วิดน้ำออกจากบ่อให้หมด จากนั้นโรยด้วยปูนขาวให้ทั่วตากบ่อทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน แล้วจึงปล่อยน้ำเข้าบ่อ เมื่อน้ำภายในบ่อปรับสภาพดีแล้วจึงนำลูกปลามาใส่เลี้ยง

ปลาสลิดสำหรับทำปลาแดดเดียว

“อาหารช่วงแรกก็ให้เป็นอาหารเม็ดเล็ก ที่มีโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ พอให้กินได้สัก 1 เดือน ก็จะเปลี่ยนอาหารเป็นสูตร เบอร์ 1 ที่มีโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ ให้กินอย่างนี้ไปอีก 1 เดือน ก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารสูตร เบอร์ 2 ที่มีโปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์ โดยให้กินแบบนี้ไปจนกว่าจะจับขายได้” คุณถาวร บอกถึงวิธีการให้อาหาร

ระยะเวลาที่เลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียนประมาณ 4-5 เดือน ก็จะได้ปลาขนาดไซซ์ 3 ตัว ต่อกิโลกรัม ซึ่งในช่วงแรกที่เลี้ยง คุณถาวร บอกว่า จะจับแล้วไปขายเองที่ตลาดนัดแถวบ้าน จนมีลูกค้าที่รู้จักมากขึ้น ก็จะมาติดต่อขอซื้อถึงบ่อ ทำให้เวลานี้ไม่ต้องออกไปตะเวนขายที่ตลาดนัดเหมือนสมัยก่อน

ซึ่งราคาปลาตะเพียนและปลานิล ขายอยู่ที่หน้าบ่อ ราคากิโลกรัมละ 50 บาท ส่วนปลาสลิดที่มีเลี้ยงอยู่ในบ่อด้วยนั้น คุณถาวร บอกว่า จะจับมาแปรรูปเป็นปลาสลิดแดดเดียวขายเอง จะทำให้ราคาของปลามีมูลค่าที่เพิ่มสูงมากขึ้น

มะขามแช่อิ่ม

“นอกจากที่จะเลี้ยงปลาแล้ว พื้นที่เหลือก็ปลูกไม้ผลอย่างอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นมะนาว ส่วนมะขามที่ปลูกเอง ก็นำมาแช่อิ่ม เรียกว่าขายดีมาก คนสั่งจองกันผลิตขายแทบไม่ทัน ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท ก็ถือว่าการทำเกษตรทำแล้วจัดการดี ไม่มีจน สามารถเก็บผลผลิตขายได้เรื่อยๆ ขอให้ทำแบบผสมผสาน เราก็จะมีผลผลิตขายทั้งปี” คุณถาวร กล่าว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณถาวร งานยางหวาย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-954-9399

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562