หนุ่มปทุมธานี เลี้ยงปลาหมอได้คุณภาพ เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ตลอดปี

ปลาหมอ เป็นอีกหนึ่งสัตว์น้ำที่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มมีการเลี้ยงเป็นการค้ากันมากขึ้น เพราะตลาดมีความต้องการบริโภคอยู่เสมอ จึงทำให้หลายๆ ท่านมาให้ความสนใจที่จะเลี้ยงสร้างรายได้มากขึ้น โดยการเลี้ยงปลาหมอให้ประสบผลสำเร็จนั้น จากที่ได้พูดคุยกับเกษตรกรหลายท่าน ต้องมีลูกพันธุ์ปลาที่ดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการเลี้ยง และอาหารที่มีคุณภาพก็จะช่วยให้การเลี้ยงปลาหมอประสบผลสำเร็จได้ไม่ยาก และเกิดรายได้ทำเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้

คุณธนพล สว่างอารมณ์

คุณธนพล สว่างอารมณ์ เลี้ยงปลาหมออยู่ที่ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้มีความสนใจที่อยากจะเลี้ยงปลาหมอเพื่อเป็นอาชีพเสริมยามว่าง จึงได้ศึกษาการเลี้ยงอย่างจริงจังและเข้ากลุ่มการเลี้ยงเพื่อพูดคุยปัญหาอยู่เสมอ ทำให้การเลี้ยงปลาหมอจากที่คิดว่าจะเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมกลับมีรายได้มากขึ้น และสามารถขยายการเลี้ยงจำนวนบ่อที่มากขึ้นตามไปด้วย

คุณธนพล เล่าให้ฟังว่า มีงานประจำคือ อาชีพรับราชการ ด้วยความที่ตัวเขาเองพื้นเพของครอบครัวทำอาชีพเกษตรกรรม จึงทำให้พื้นที่บ้านจะมีร่องสวนและน้ำเพียงพอในการนำมาเลี้ยงปลา โดยก่อนหน้านั้นคุณลุงได้ลงทุนเลี้ยงปลาหมออยู่ก่อนแล้ว มีเหตุต้องเลิกเลี้ยงไป จึงทำให้คุณธนพลต้องมารับช่วงต่อการเลี้ยง ซึ่งคุณธนพลเองไม่ได้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงมากนัก ทำให้ได้ออกพื้นที่และศึกษาการเลี้ยงจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ มาปรับใช้กับการเลี้ยงปลาหมอในพื้นที่ของตนเองจนประสบผลสำเร็จ

“ช่วงแรกสื่อออนไลน์นี่ถือว่ามีความสำคัญมาก ทำให้เราได้เรียนรู้และนำข้อดีในการเลี้ยงปลาหมอของแต่ละฟาร์มที่เขาประสบผลสำเร็จมาปรับใช้ ผลปรากฏว่าทำได้ดี จากเริ่มแรกผมเลี้ยงแค่ 1 บ่อ พอเลี้ยงขายได้มีตลาดแน่นอน ผมก็ขยับขยายการเลี้ยงมาเรื่อยๆ จนตอนนี้เลี้ยงอยู่ประมาณ 5 บ่อ โดยวางแผนการเลี้ยงให้สามารถจับปลาหมอขายได้ตลอดทั้งปี สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง” คุณธนพล บอก

ในขั้นตอนของการเลี้ยงปลาหมอให้ได้ปลาที่มีคุณภาพนั้น คุณธนพล เล่าว่า หลังที่จับปลาจำหน่ายจนหมดบ่อแล้ว จะเตรียมบ่อให้พร้อมสำหรับการเลี้ยงปลาในรอบใหม่ คือวิดน้ำออกจากบ่อให้หมด พร้อมกับกำจัดเลนก้นบ่อออกไปด้วย จากนั้นตากบ่อทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วัน พร้อมกับโรยปูนขาวก้นบ่อด้วย เพื่อทำให้บ่อสะอาดที่สุด จากนั้นจึงเติมน้ำใหม่เข้าไปภายในบ่อ ให้มีความสูงประมาณ 70-100 เซนติเมตร

เมื่อเตรียมบ่อให้พร้อมสำหรับปล่อยปลาลงไปเลี้ยงเป็นที่เรียบร้อย จะนำลูกปลาหมอไซซ์ใบมะขามมาปล่อยลงเลี้ยงอัตราส่วน 10,000 ตัว ต่อบ่อ ขนาด 15×20 เมตร ในช่วงแรกจะให้อาหารลูกปลาหมอกินอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 42 ในช่วงเช้า กลางวันและเย็น เป็นเวลาประมาณ 10-15 วัน เมื่อเห็นลูกปลาหมอเริ่มโตมากขึ้น ก็จะเปลี่ยนสูตรอาหารที่มีขนาดเม็ดใหญ่ขึ้น เปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 37 ให้กินวันละ 2 มื้อ เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ จากนั้นก็จะเปลี่ยนอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 30 อีกครั้งหนึ่ง ให้ปลาหมอกินไปอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งจับจำหน่าย

ปลาหมอภายในบ่อ

“ปลาหมอที่เลี้ยง ผมจะสุ่มอยู่เสมอ พอเลี้ยงได้อายุประมาณ 5 เดือน ถ้ามีไซซ์ 3 ตัวโล ก็จะเลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 7-15 วัน เพื่อรอคิวจับ ตั้งแต่เลี้ยงมาปลาหมอนี่ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคมากนัก เพราะเรามีการเติมน้ำอยู่เสมอ น้ำในบ่อก็ไม่มีการสะสมโรค แต่ที่พบบ่อยก็จะเกิดจากปลากินอาหารเยอะไปแล้วท้องอืด เทคนิคเราก็คือ ลดปริมาณการให้อาหารลงกว่าปกติ ส่วนหน้าฝนก็มีการเติมเกลือลงไปภายในบ่อ เพื่อปรับสภาพน้ำภายในบ่อ” คุณธนพล บอก

การตากบ่อ

สำหรับการทำตลาดเพื่อจำหน่ายปลาหมอภายในบ่อนั้น คุณธนพล บอกว่า การมีกลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กันและกันอยู่เสมอ ช่วยให้การเลี้ยงปลาหมอมีตลาดที่แน่นอน เพราะสามารถต่อรองในเรื่องของการทำตลาดได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญสามารถรวมกลุ่มกันซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงได้ในราคาที่ถูกลง จึงทำให้ประหยัดต้นทุนในเรื่องของอาหารได้อีกด้วย โดยปลาหมอที่เลี้ยงภายในบ่อหลังจากได้ขนาดไซซ์ที่ต้องการแล้ว จะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจับถึงบ่อ

บ่อเลี้ยงปลาหมอ

โดยปลาหมอที่เลี้ยง ราคาขายปลีก อยู่ที่กิโลกรัมละ 120 บาท และราคาขายส่ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 69-71 บาท ซึ่งปลาที่เลี้ยง จำนวน 10,000 ตัว ที่ปล่อยเลี้ยงช่วงแรกหลังเลี้ยงครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะได้น้ำหนักเฉลี่ยต่ำสุดต่อบ่ออยู่ที่ 2.7 ตัน

“การเลี้ยงปลาหมอสำหรับผม ถ้าเลี้ยงแบบมีการจัดการที่ดี ไม่ใช่การเลี้ยงแบบอาชีพเสริม แต่สามารถทำเงินเป็นอาชีพหลักได้ดีเลย สำหรับคนที่อยากเลี้ยง ผมก็จะแนะนำว่า ช่วงแรกเราต้องมีทุนที่ดี เพราะปลาหมอกินอาหารทุกวัน ต่อมาก็เรื่องของพันธุ์ปลา เราต้องหาแหล่งที่เชื่อถือได้ เพราะปลาหมอต้องเป็นปลาที่ผ่านการแปลงเพศ และที่ขาดไม่ได้คือ เรื่องของตลาด เราต้องเลี้ยงแบบมีที่ส่งขายแน่นอน ไม่ใช่เลี้ยงแล้วไม่รู้จะขายให้ใคร ถ้าทำได้ตามนี้ก็จะช่วยให้การเลี้ยงปลาหมอมีกำไร และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแน่นอน” คุณธนพล บอก

สำหรับท่านใด สนใจในเรื่องของการเลี้ยงปลาหมอ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ ธนพล สว่างอารมณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 085-816-8460

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564