ประมงเตือนเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าฤดูฝน คุณภาพน้ำอาจเปลี่ยนแปลง

นายอุทัย สิงห์โตทอง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ขณะนี้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรที่ทำอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้เตรียมรับสถานการณ์ ประกอบกับภูมิอากาศตั้งแต่กลางเดือน พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป จะมีสภาพอากาศ ร้อน อบอ้าว สลับกับฝนตก เนื่องจากย่างเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปลากระชัง

สำหรับการเตรียมการรับสถานการณ์ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้เกษตรกรติดตาม ข่าวสารพยากรณ์อากาศทางราชการอย่างใกล้ชิด ปรับปรุงบ่อ และเสริมคันบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สูง จัดขุดร่องระบายน้ำที่ตื้นเขินออกเพื่อทำให้น้ำไหลออกได้สะดวกมากขึ้น ควบคุมการใช้น้ำให้พอเหมาะ จัดเตรียมเครื่องอุปกรณ์ทำออกซิเจนไว้ให้พร้อมใช้งานได้ทันที และเตรียมอวน เครื่องสูบน้ำ เพื่อทำการสูบน้ำออกเมื่อมีน้ำไหลเข้าบ่อมากเกินความจำเป็น

เมื่อบ่อไหนมีสัตว์น้ำที่สามารถจับได้แล้วให้ทยอยจับขึ้นจำหน่าย ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย หลีกเลี่ยงการปล่อยสัตว์น้ำในขณะมีฝนตก จากการเตรียมการดังกล่าว ทางประมงจังหวัดได้แจ้งให้ นายอำเภอ ทั้ง 3 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอในท้องที่ ของท่าน หรือสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-711258