สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านเตรียมหารือข้อสรุป ปมชุมชนประมงดั้งเดิมล้ำลำน้ำ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งเรื่องการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณี ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 สาระสำคัญคือให้ขยาย เวลาการจดแจ้งการครอบครองและ ยกเว้นการลงโทษ ตั้งแต่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ยังมีประเด็นที่ยังคลุมเครือว่าชุมชนชายฝั่งและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะมีกระบวนการตามกฎหมายอย่างไร หรือเป็นไปตามข้อเสนอของเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.การเดินเรือฯหรือไม่อย่างไร

หลังจากสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายชุมชนต่างๆ ในนาม เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบฯ ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้แก้ไข ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆตามลำดับ ทำให้สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ได้เรียกประชุมเพื่อการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อชุมชนชาวประมงพื้นบ้านและชายฝั่ง โดยเร่งด่วน ในวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 ณ มูลนิธิเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน

นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย ระบุว่าการประชุมร่วมกันนั้นจะเป็นการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุป ถึงแนวทางที่จะเรียกร้องให้ดำเนินการในส่วนที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.การเดินเรือฯ โดยเฉพาะชุมชนประมงดั้งเดิมที่อยู่มานาน จะมีการดำเนินการอย่างไร หรือเพียงแค่ขยายเวลาและลดภาระในเรื่องของบทลงโทษเท่านั้น ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปในประชุมก็จะนำเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของชุมชนดั้งเดิม กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านดั้งเดิม และอื่นๆ ให้มีความชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมานั้นข้อเสนอต่างๆ ที่ยื่นไปนั้นยังคลุมเครือว่ามีการตอบรับและดำเนินการอย่างไรหรือไม่