พลิกวิกฤตแล้งทำนากบ ขายลูกอ็อด ต้นทุนต่ำ กำไรงาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครพนม ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ถึงแม้หลายพื้นที่จะประสบปัญหาจากภาวะภัยแล้ง

ขาดน้ำในการทำการเกษตร สร้างรายได้เสริม จนเกษตรกรบางรายต้องเดินทางไปขายแรงงานต่างถิ่น เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว รอจนกว่าจะถึงหน้าฝน และฤดูกาลทำนาปีมาถึง จึงจะกลับมาบ้านเพื่อทำนาตามปกติ เช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่ บ้านหนองแต้ และ บ้านนาขาม ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม ส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือการทำนาปี พอถึงหน้าแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตรหน้าแล้ง ไม่สามารถทำการเกษตรปลูกพืชผักได้ โดยเฉพาะปีนี้สภาพอากาศแปรปรวนภัยแล้งคุกคามหนัก ส่งผลกระทบหนักกว่าทุกปี ไม่สามารถทำนาปรัง หรือปลูกพืชหน้าแล้งได้

แต่ชาวบ้านหนองแต้ และ ชาวบ้านนาขาม ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส นำอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำนากบ สร้างรายได้ช่วงหน้าแล้ง ด้วยการปรับพื้นที่นา นำตาข่ายเขียวมาขึงเป็นคอกเลี้ยงกบ ขายลูกอ็อด เนื่องจากมองว่า ลูกอ็อด เป็นที่ต้องการของตลาดสูง และหายาก โดยได้เริ่มจากการเลี้ยงตามภูมิปัญญาชาวบ้านลองผิดลองถูกมานานหลายปี จนกระทั่งเกิดความชำนาญ กลายเป็นอาชีพที่มีผลผลิตสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี จนทำให้หมู่บ้านเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า หมู่บ้านเลี้ยงกบ ซึ่งถือได้ว่า เป็นแห่งเดียวของนครพนม ซึ่งในแต่ละปีจะมีบรรดาพ่อค้า แม่ค้า เดินทางมารับซื้อลูกอ็อด ช่วงหน้าแล้ง ไปส่งขายออกสู่ตลาดทั่วภาคอีสาน ปีละหลาย 10 ตัน สร้างเงินหมุนเวียนสะพัดปีละกว่า 10 ล้านบาท ทีเดียว

โดยอาชีพทำนากบ จะเริ่มขึ้นในช่วงหน้าแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ชาวบ้านจะใช้พื้นที่นาว่าง นำตาข่ายเขียวมาขึงเป็นบ่อเลี้ยงกบ จากนั้นจะนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบที่เลี้ยงไว้ ไปปล่อยให้กบออกไข่ เพราะพันธุ์เป็นลูกอ็อด แล้วใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 20 วัน เพื่อขายลูกอ็อด ในราคาส่ง กิโลกรัมละ 150 – 200 บาท โดยจะมีพ่อค้า แม่ค้า ทั่วภาคอีสาน มารับซื้อไปขายตามตลาด มีราคาขายตามท้องตลาดประมาณ 250 -300 บาท ให้ลูกค้าที่นิยมรับประทาน ซื้อไปประกอบอาหาร แกง หมก อ่อม ตามความชอบ ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน จะเป็นช่วงสุดท้ายที่เกษตรกรจะเร่งขาย ก่อนใช้พื้นที่นาทำนาปีตามปกติ ที่สำคัญถือเป็นอาชีพที่ใช้ต้นทุนต่ำ และดูแลง่าย ใช้น้ำน้อยในการเลี้ยง รวมถึงไม่มีคู่แข่งทางการตลาด ทำให้สามารถส่งขายได้ไม่อั้น มีตลาดรองรับตลอด

เช่นเดียวกับ นายสมชัย วงษ์สุข อายุ 56 ปี เกษตรกรชาวบ้านหนองแต้ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งถือเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่นำร่องบุกเบิกทำอาชีพนากบมานานกว่า 10 ปี จากการลองผิดลองถูกด้วยการเลี้ยงแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน จนประสบความสำเร็จสามารถมีผลผลิตลูกกบขายส่งทั่วภาคอีสานตลอดปี แบบครบวงจร

โดยได้เล่าถึงที่มาของอาชีพ ทำนาเลี้ยงกบว่า เดิมชาวบ้านหนองแต่ ทำไร่ทำนา พอหมดฤดูนาปี ถึงหน้าแล้งส่วนใหญ่จะไปทำงานรับจ้างต่างจังหวัด หารายได้เสริม เพราะไม่มีงานทำ ทำการเกษตรไม่ได้ไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอ ทำให้ตนเกิดความคิดหาวิธีเลี้ยงกบขาย เพราะมองว่ากบน่าจะหายากในช่วงหน้าแล้ง บวกกับลูกอ็อด เป็นที่ต้องการของตลาดสูง หาตามธรรมชาติยาก จึงนำมาทดลองเลี้ยง แบบลองผิดลองถูก ด้วยการนำพ่อพันธ์แม่พันธ์มาขยาย ใช้เวลา 2 -3 ปี จึงประสบความสำเร็จ สามารถขายได้ทั้งลูกอ็อด รวมถึงกบที่โตแล้ว และมีตลาดรองรับตลอด จึงแนะนำส่งเสริมชาวบ้านเลี้ยงมาต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันในหมู่บ้านมีคนยึดอาชีพนากบเกือบทั้งหมู่บ้านกว่า 100 ครอบครัว

สำหรับการเลี้ยง พอถึงหน้าแล้ง จะปรับที่นาประมาณ 1 ไร่ ใช้ตาข่ายเขียวขึงรอบที่นา เพื่อปรับเป็นบ่อเลี้ยงกบ ขายลูกอ็อด ลงทุนต่ำ ก่อนนำพ่อพันธ์ แม่พันธ์ ที่คัดไว้มาพักในบ่อ ซึ่งแต่ละปีจะใช้พ่อพันธ์ แม่พันธ์ อายุ ประมาณ 1 ปี ประมาณ 2,000 ตัว หลังบ่อพร้อมจะปล่อยน้ำเข้าที่นา ให้ได้ระดับประมาณ 10 เซนติเมตร และนำพ่อพันธุ์ แม่พันธ์กบ ประมาณบ่อละ 400 -500 คู่ ให้มีการผสมพันธุ์ออกไข่ ในระยะเวลาประมาณ 1 คืน หรือประมาณ 24 ชั่วโมงตามธรรมชาติ และนำพ่อพันธ์ แม่พันธุ์ออกไปพักไว้ในบ่อเลี้ยง จากนั้นประมาณ 1 วัน ไข่กบจะฟักตัวออกเป็นลูกอ็อด และปล่อยตามธรรมชาติประมาณ 2 วัน สามารถให้หัวอาหารปลาดุก ได้เลย ใช้ระยะเวลาเพียง 20 – 30 วัน ลูกอ็อดโตได้ขนาด ก็สามารถเริ่มตักขายได้แล้ว พร้อมนำมาบรรจุถุงพลาสติก ประมาณถุงละ 1 กิโลกรัม และอัดออกซิเจน เพื่อให้สามารถอยู่ได้นาน ขนส่งไปขายต่างจังหวัดได้

ส่วนการขาย ลูกอ็อดจะขายต้นฤดู ประมาณ กิโลกรัมละ 200 -250 บาท กลางฤดูจะลดลง ประมาณกิโลกรัมละ 150 -200 บาท นอกจากนี้ยังได้แยกลูกอ็อดบางส่วนไปเลี้ยงในบ่อพัก เพื่อขายเป็นกบตัวโต ตามขนาด มีตั้งแต่กิโลกรัมละ 150 – 200 บาท ยิ่งช่วงหน้าหนาว กบธรรมชาติขาดตลาด ยิ่งได้ราคาดี ประมาณกิโลกรัมละ 250 บาท โดยจะเลี้ยงขายแบบครบวงจรตลอดปี ตั้งแต่ลูกอ็อดไปถึงพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ รวมถึงกบรุ่นกลาง เพื่อส่งขายตามท้องตลาดทั่วไป

ซึ่งในการดูแลถือว่าดูแลง่ายต้นทุนต่ำ เพียงหมั่นตรวจสอบดูแล ให้อาคารตามเวลา ก็สามารถทำเงินได้แล้ว ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดี ใช้น้ำน้อย มีกำไรสูงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถทำเงินได้เดือนละเป็นแสน จนถึงหลักล้าน ขึ้นอยู่กับปริมาณเลี้ยง ทุกวันในหมู่บ้านจะมีลูกอ็อด ส่งขายไปตามตลาดทั่วภาคอีสานวันละไม่ต่ำกว่า 4 -5 ตัน เป็นเงินไม่ต่ำกว่าวันละแสนบาท ทุกปีทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีเงินหมุนเวียนสะพัดปีละหลาย 10 ล้านบาท ถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้งเป็นอย่างดี มีตลาดรับไม่อั้น เนื่องจากเป็นที่นิยมของชาวอีสาน สามารถส่งขายไปปรุงเป็นเมนูเด็ด ของแซบอีสาน ตามความชอบ แกงอ่อม นึ่ง หมก และผัดเผ็ด แต่หากินยาก ส่วนใหญ่มีขายเฉพาะหน้าแล้ง พอถึงหน้าฝนเกษตรกรจะหันไปทำนาปีปกติ แต่มีบางรายเลี้ยงขายครบวงจรตลอดปี

ที่มา : มติชนออนไลน์