วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เทคโนฯ ประมง

หนุ่มโรงงาน เลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน แบบสลับ เป็นอาชีพเสริม มีปลาจับขายตลอดปี

ปลาหมอ เป็นปลาพื้นบ้านของประเทศที่มีรสชาติค่อนข้างดี และยังเป็นที่นิยมของคนไทยทั่วทุกภาค ปัจจุบัน ปลาหมอ ในแหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มมีจำนวนลดลง เกิดจากสภา...

สงครามชิงปลาในมหาสมุทร “แปซิฟิก” การ “หาปลา” ที่ไม่ง่าย สู่สภาวะการ “ล่าปลา”...

ประชากรปลาในแปซิฟิกกำลังลดลง และประเด็น "จับปลา" อาจกลายเป็นประเด็นพิพาททางทะเลระหว่างประเทศในอนาคตได้? รายงานข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ...

เรือเล็ก-ใหญ่เปิดศึกรับปิดอ่าวไทย ประมงพาณิชย์ดัน “ฉัตรชัย” ห้ามใช้อวนจมจับปลาทู

ปิดอ่าวไทยให้ปลาวางไข่กลายเป็นศึกบาดหมาง 2 ฝ่าย กลุ่มเรือประมงพาณิชย์เสนอรัฐมนตรีเกษตรฯห้ามเรือประมงพื้นบ้านใช้อวนลอย อวนจมจับปลาทูที่ใกล้สูญพันธุ์ ฝ่...

กรมประมงเปิดโผ 13 พันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์ใหม่

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมประมงต้องการสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ หากผู้ประกอบการรายใดสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ก็จะสามารถสร้าง...

3ภาคีขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู…ราชาแห่งปลาแม่น้ำสายบุรี สร้างอาชีพใหม่พื้นที่ชายแดนใต้

ม.อ.จับมือ สกว. และกรมประมง พัฒนารูปแบบการเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี หวังสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่จังหวัดสามชายแดนใต้ และอนุรั...

จากพ่อค้าปลา ผันชีวิตสู่เกษตรกรเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย เลี้ยงง่าย ต้นทุนค่าอาหารต่ำ สร้างรายได้หลายหมื่น...

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายจังหวัด ที่ขาดแคลนน้ำสำหรับทำการประมง จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในการประกอบ...

วิสาหกิจชุมชนเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ พัทลุง รุกตลาดนอก ตั้งเป้าผลิตเดือนละล้านตัว

คุณฤชัย วงศ์สุวัฒน์ ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ทางกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพัทลุงจำนวนหนึ่งได้รวมก...

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง ปล่อยหอยลาย เพิ่มผลผลิต-ส่งออก

“หอยลาย” เป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นที่นิยมบริโภคในประเทศ ปัจจุบัน มีการแปรรูปส่งออกตลาดต่างประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากข้อ...

เลี้ยงปลาช่อนพร้อมแปรรูปขาย ทำให้ปลาช่อนที่เลี้ยงขายได้ทุกตัว

“การเลี้ยงปลาช่อน เดี๋ยวนี้แตกต่างกว่าสมัยก่อนมาก คือมีการใช้อาหารเม็ดมากขึ้น ทำให้การเลี้ยงเป็นแบบมาตรฐานจีเอพี (GAP) ซึ่งทำให้ปลาที่เลี้ยงมีความสะอา...

ประมงชายฝั่งปะนาเระ ปลื้มรายได้ดี ชุมชนจัดระเบียบสัตว์น้ำเพิ่ม

นายสุไลมาน ดาราโอะ ประธานบริหารจัดการทรัพยากร โดยชุมชนอำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เผยว่า ทางชมรมสนับสนุนการทำประมงเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอย่างเป...

เรื่องน่าสนใจ