ดอกอัญชัน

“มะลิวัลย์อัญชันช่อ

ทุกก้านกอสรล่มสรลอน

ชงโคยี่โถขจร

รสรื่นรรวยรมย์

สรรพสิทธิ์คำฉันท์ : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

อัญชัน เป็นไม้เถา ชื่อพฤกษศาสตร์ Clitoria ternatea L. ต้นมีขนนุ่ม ใบเป็นช่อยาว มีใบย่อยรูปไข่ ใบประกอบแบบขนนกออกสลับ ดอกคล้ายดอกถั่ว สีครามแก่ ขาวและม่วงอ่อน กลีบคลุม รูปกลม ปลายเว้าเป็นรูปอ่าง ตรงกลางมีสีเหลือง

ผลเป็นฝักแบน กว้างประมาณ 2 ซ.ม. ยาวประมาณ 8 ซ.ม. เมล็ดจำนวนมาก ออกดอกเกือบตลอดปี ถิ่นกำเนิดในอินเดีย ปลูกได้ในเขตร้อน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกนำมาคั้นได้น้ำสีฟ้าใช้เป็นสีผสมอาหารและขนม น้ำคั้นจากดอกใช้ทาผมและคิ้วให้ดก ใช้ทดสอบความเป็นกรดเป็นด่าง

ที่มา  :   คอลัมน์ อาทิตย์ละต้น