ปลูกกระบองเพชรเป็นอาชีพเสริม ทำรายได้มากกว่า 1 ทศวรรษ

จากสภาวะเศรษฐกิจอย่างเช่นทุกวันนี้ส่งผลให้การมีรายได้หลากหลายช่องทางจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายและไม่เกิดภาวะหนี้สินขึ้น ส่งผลให้หลายๆ ท่าน แม้มีงานประจำก็ยังทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ อย่างในภาคของการเกษตรเอง เกษตรกรหลายรายได้มีการปรับเปลี่ยนจากการต้องรอผลผลิตทางการเกษตรอย่างเดียวเพื่อให้เกิดรายได้ มาทำงานอื่นๆ เข้ามาเสริม จึงช่วยให้เกิดรายได้มากขึ้นโดยไม่รอรายได้ช่องทางเดียวเหมือนเช่นสมัยก่อน โดยเน้นทำในสิ่งที่รักและสามารถเกิดเป็นรายได้เสริมไปในตัว

คุณระยอง แก้วนิล อยู่บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่ได้ใช้เวลาว่างจากการทำงานหลัก มาปลูกกระบองเพชรเพื่อเป็นอาชีพเสริม โดยใช้เวลาว่างจากการทำสวนปลูกผัก มาดูแลและขยายพันธุ์กระบองเพชร จนสามารถสร้างรายได้ทำเงินให้กับเธอได้เป็นอย่างดีทีเดียว

 

คุณระยอง แก้วนิล

ปลูกกระบองเพชร เพราะความชอบ

คุณระยอง เล่าให้ฟังว่า อาชีพหลักของครอบครัวคือการทำสวนไม้ผลและปลูกพืชต่างๆ ในช่วงที่รอผลผลิตเติบโตจนกว่าจะจำหน่าย ทำให้มีเวลาว่างอยู่จึงเกิดความคิดที่อยากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้หากระบองเพชรเข้ามาปลูกเพราะมีความชื่นชอบไม้ชนิดนี้อยู่มาก โดยช่วงแรกยังไม่ได้มีความหวังว่าจะสร้างเงินในเหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะปลูกด้วยใจรักและอยากมีไว้เป็นไม้ประดับดูเล่น แต่เมื่อสะสมมาเรื่อยๆ ไม้เริ่มมีจำนวนมากขึ้น อันเกิดจากการแยกหน่อและเรียนรู้การผสมพันธุ์เอง จึงทำให้ในเวลาต่อมานำออกมาจำหน่ายและสร้างเป็นรายได้เสริมมากว่า 10 ปี

“อาชีพหลักๆ ของเราก็เป็นชาวสวนชาวไร่อยู่แล้ว พอว่างจากการดูแลสวน ก็จะมาปลูกกระบองเพชรในแบบที่เรารัก จากวันนั้นมาถึงตอนนี้ก็ทำมาเรื่อยๆ ได้ 15 ปีแล้ว เรียกได้ว่าเป็นไม้ประดับที่ขายได้ตลอด เพราะคนยังนิยมปลูกประดับสวยๆ ขนาดตัวเราเองยังรู้สึกชอบ พอได้ปลูกจริงจังและสะสมมาเรื่อยๆ เรียนรู้การขยายพันธุ์ก็ทำให้มันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากที่คิดปลูกเลี้ยงเพื่อดูเล่นมันกลับขายได้ จึงได้ผลิตออกมาขาย สร้างเป็นรายได้เสริมไปพร้อมกับงานหลักที่ทำ” คุณระยอง เล่าถึงที่มาของการปลูกกระบองเพชร

 

โชว์ดอกพร้อมจำหน่าย

ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ

และผสมพันธุ์ให้ได้เมล็ด

ในเรื่องของการขยายพันธุ์กระบองเพชรให้มีจำนวนมากนั้น คุณระยอง บอกว่า วิธีที่ง่ายที่สุดคือการแยกหน่อ โดยเมื่อเห็นว่ามีต้นใหม่เกิดขึ้น จะทำการแยกออกจากต้นแม่และนำมาปลูกแยกลงใส่กระถางใหม่ ดูแลให้เจริญเติบโตต่อไปไม่นานก็นำออกจำหน่ายได้

ส่วนในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ให้เกิดเมล็ด จะเลือกต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตามที่ต้องการ จากนั้นนำมาผสมเกสรเพื่อให้ดอกมีการผสมสมบูรณ์และเกิดเป็นเมล็ด เมื่อได้เมล็ดของกระบองเพชรที่แก่แล้ว  นำมาเพาะในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้งอกเป็นต้นใหม่ และคัดเลือกสายพันธุ์อีกครั้งหนึ่ง

“เมล็ดของกระบองเพชรที่ได้จากการผสมเกสร เราก็จะนำมาเพาะลงในกระถาง ใช้วัสดุเพาะเป็นพีทมอสส์ ประมาณ 7 วันไม้ก็จะงอกออกจากเมล็ด จากนั้นดูแลรดน้ำไปเรื่อยๆ อีก 6 เดือนกว่าๆ กระบองเพชรที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะโต เมื่อได้ระยะที่กำหนด จะทำการแยกออกจากกระถางเพาะ มาปลูกใส่กระถางใหม่ 1 ต้น ต่อ 1 กระถาง วัสดุปลูกจะประกอบไปด้วยทราย ดินใบก้ามปู และแกลบดิบ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ปลูกลงในวัสดุพวกนี้ ส่วนต้นที่ผ่านการแยกหน่อก็ปลูกในวัสดุปลูกพวกนี้เช่นกัน” คุณระยอง บอก

กระบองเพชรราคาเริ่มต้นที่ 20 บาท

ในเรื่องของการดูแลต้นกระบองเพชรหลังปลูกลงกระถางแล้ว จะเว้นการรดน้ำเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นรดน้ำ 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ หรือบางช่วงอากาศร้อนจัดๆ อาจรดน้ำเพิ่มได้ เมื่อรากกระบองเพชรเดินสมบูรณ์ก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอลงไปเล็กน้อย เพื่อให้ต้นได้รับธาตุอาหารที่สมบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาดูแลก่อนที่จะนำออกมาจำหน่าย กระบองเพชรที่ผ่านการแยกหน่อใช้เวลาดูแลประมาณ 1 เดือน ส่วนกระบองเพชรที่ผ่านการเพาะเมล็ดจะใช้เวลาดูแลเป็นเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป ก็จะนำไม้ทั้งหมดออกจำหน่ายได้เช่นกัน

สำหรับโรคและแมลงที่เข้ามาทำลายกระบองเพชร คุณระยอง บอกว่า จะมีศัตรูจำพวกเพลี้ยหอยหากพบก็จะนำไม้ออกไปเผากำจัดทันที ส่วนโรคราสนิมที่เกิดจะใช้วิธีฉีดยาป้องกันเป็นระยะ ก็ช่วยให้ไม่เกิดโรคกับกระบองเพชรที่ปลูกจนได้รับความเสียหาย

 

กระบองเพชรที่สามารถนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้

ออกขายในงานเกษตร 

การจำหน่ายกระบองเพชรที่ปลูกทั้งหมดนั้น คุณระยอง เล่าว่า เนื่องจากในแต่ละเดือนเธอจะนำผลผลิตที่อยู่ภายในสวน เช่น ผักและผลไม้ต่างๆ ออกไปจำหน่ายตามงานเกษตรต่างๆ ทำให้สามารถนำกระบองเพชรที่มีอยู่โดยเลือกต้นสวยๆ แข็งแรงออกไปจำหน่าย จึงทำให้ลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาภายในงานได้เห็น ก็จะแวะเข้ามาเลือกชมและซื้อกลับไปด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆ และผู้ที่มาร่วมงาน

“ตั้งแต่ขายมามากกว่า 10 ปี ตลาดกระบองเพชรนี่ถือว่าไปได้เรื่อยๆ ยังมีความนิยมอยู่ โดยหลักการทำตลาดของเราก็จะเลือกเป็นไม้ที่ราคาไม่แพง เน้นให้ลูกค้าทุกเพศทุกวัยจับต้องได้ อย่างราคาเริ่มต้นที่ขายก็อยู่ที่กระถางละ 20 บาท ส่วนต้นที่เป็นสายพันธุ์สำหรับคนที่เป็นนักสะสม หรือชอบสายพันธุ์แปลกใหม่ ก็จะมีไม้แปลกราคาหลักพันบาทให้เลือกซื้อ กระบองเพชรที่สามารถออกดอกได้ ลูกค้าจะชอบชนิดนี้มาก ดังนั้น สายพันธุ์ที่ออกดอกจึงตอบโจทย์ลูกค้าอยู่เสมอ” คุณระยอง บอก

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกกระบองเพชรแต่ยังไม่กล้าที่จะลงมือปลูก เพราะกลัวว่าจะเลี้ยงยากดูแลไม่เป็น กลัวกระบองเพชรตาย คุณระยอง แนะนำว่า การทำสิ่งต่างๆ ด้วยใจรัก หากมีความชื่นชอบแล้วไม่ว่าจะลองผิดลองถูกสักกี่ครั้งต้องมีสักครั้งที่ประสบผลสำเร็จ เหมือนเช่นตัวเธอเองที่ปลูกกระบองเพชรด้วยความชอบ จึงได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากการได้ลงมือทำ จึงส่งผลให้ไม้ชนิดนี้สร้างรายได้ให้กับเธอมาได้ถึง 15 ปีเลยทีเดียว

สอบถามเรื่องการปลูกกระบองเพชรจากผู้มีใจรักได้ที่ คุณระยอง แก้วนิล หมายเลขโทรศัพท์ (095) 617-3399