เกษตรกรนนทบุรี ผลิตกล้วยไม้มาตรฐานส่งออก รวมกลุ่มแปลงใหญ่เสริมความเข้มแข็ง สร้างรายได้ยั่งยืน

ปัจจุบันกล้วยไม้ยังเป็นสินค้าที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอก เพราะบ้านเรามีการผลิตกล้วยไม้ที่หลากหลายสายพันธุ์ จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีแหล่งผลิตที่ตลาดต่างประเทศมีความต้องการ เมื่อเข้ามาติดต่อซื้อขายในประเทศไทย นอกจากจะได้ความหลากหลายของกล้วยไม้ตัดดอกไปแล้ว ยังได้ช่อดอกกล้วยไม้ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด จึงไม่เป็นเรื่องแปลกว่าทำไมกล้วยไม้ไทยจึงมีการพัฒนาอยู่เสมอมาจนถึงทุกวันนี้

อย่างเช่นกล้วยไม้สกุลหวายเป็นสายพันธุ์ที่ดูแลได้ง่าย และการสร้างเป็นไม้ตัดดอกก็สามารถทำเป็นคุณภาพได้ดี ส่งผลให้เกษตรกรในบ้านเราเลือกที่จะปลูกเป็นไม้ตัดดอก สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศเป็นหลักหลายล้านบาททีเดียว เมื่อตลาดต่างประเทศมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อซื้อต้องการความต่อเนื่องของสินค้าอยู่ตลอด จึงทำให้เกษตรกรเพิ่มให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มสร้างผลิตกล้วยไม้แปลงใหญ่ขึ้นมา เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีจำนวนที่มากเพียงพอ ส่งจำหน่ายได้ลูกค้าได้ตลอดทั้งปี

คุณนัฐวุฒิ เนตรประไพ

คุณนัฐวุฒิ เนตรประไพ อยู่บ้านเลขที่ 4/7 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ พร้อมทั้งเรียนรู้การปรับตัวสำหรับสร้างการตลาดมากขึ้น ทำให้เขาได้มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกกล้วยไม้ สามารถผลิตกล้วยไม้หวายตัดดอกส่งจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศได้ในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ จึงช่วยส่งผลให้เกิดการซื้อขายที่ต่อเนื่องและทำเป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปได้

ดูอายุยืนยาวในการปักแจกัน 

จากหนุ่มออฟฟิศ

สู่ชีวิตเกษตรกร

คุณนัฐวุฒิ เล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนเขาเป็นหนุ่มออฟฟิศอยู่ในบริษัทเอกชน ขณะที่ทำงานประจำอยู่เป็นคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้อยู่เป็นประจำ ต่อมาจึงเริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับการทำงานในด้านนี้ เมื่อเข้าสู่ปี 2553 เห็นพื้นที่ของครอบครัวยังว่างอยู่ ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์มากนัก ทำให้เกิดความคิดที่จะนำกล้วยไม้สกุลหวายเข้ามาปลูกเพื่อตัดดอกจำหน่าย จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาได้เข้าสู่ชีวิตเกษตรกรตั้งแต่นั้นมา

ช่อดอกที่ตกเกรดนำมากำเป็นไม้บูชาพระ

“พอเราเริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับการทำงานประจำ ซึ่งตอนนั้นมองว่าต้องหาอาชีพใหม่ถ้าจะลาออก เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้ว จึงได้ตัดสินใจที่จะมาทำสวนกล้วยไม้ เพราะญาติๆ เราเองก็ทำอยู่ ทำให้เราได้ไปเรียนรู้กับเขาก่อนที่จะมาลงมือปฏิบัติเอง ใช้เวลาเรียนรู้อยู่ประมาณ 1 ปี จึงได้มาทำแปลงปลูกเองทั้งหมด โดยหลักๆ จะเน้นเป็นกล้วยไม้สกุลหวาย เพราะสามารถให้ดอกได้ดก ทนต่อโรคและแมลง กินปุ๋ยน้อย ซึ่งในช่วงแรกที่ทดลองปลูกอยู่ประมาณ 4 ไร่ และเมื่อการปลูกประสบผลสำเร็จ จึงขยับขยายการปลูกเรื่อยๆ ทำให้ตอนนี้ทำกล้วยไม้ตัดดอกอยู่ที่พื้นที่ 40 ไร่” คุณนัฐวุฒิ เล่าถึงที่มา

วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าว

 ต้นกล้วยไม้ที่โตสมบูรณ์

ให้อายุตัดดอกขายได้ถึง 4 ปี

ในขั้นตอนของการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อตัดดอกนั้น คุณนัฐวุฒิ เล่าว่า จะมีการสร้างโรงเรือนสำหรับให้กล้วยไม้อยู่ โดยใช้ตาข่ายพรางแสงเพื่อไม่ให้กล้วยไม้ภายในโรงเรือนโดนความร้อนจนเกินไป ซึ่งกล้วยไม้ที่นำมาปลูกเลี้ยงจนออกดอก จะเป็นกล้วยไม้พันธุ์ดีที่ซื้อเข้ามาจากแหล่งอื่นๆ และบางส่วนเป็นไม้ที่เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์เองจนประสบผลสำเร็จ

กล้วยไม้สกุลหวาย

การปลูกกล้วยไม้สกุลหวายมีด้วยกัน 2 วิธี คือ วิธีแรกจะเป็นการผ่าต้นเดิมให้แตกเป็นหน่อใหม่ขึ้นมาใช้เวลาอยู่ที่ 6-8 เดือน ต้นก็จะสมบูรณ์และพร้อมให้ตัดดอกได้ ส่วนวิธีที่สองเป็นการนำไม้ออกจากขวด จากนั้นนำมาอนุบาลให้เติบโตจนเป็นไม้นิ้วใช้เวลาประมาณ 6 เดือน แล้วจึงทำการย้ายมาปลูกลงในวัสดุปลูกอีกครั้งหนึ่งที่เป็นกระบะกาบมะพร้าวอีก 6 เดือน ดูแลต่อไปเรื่อยๆ จนต้นมีความพร้อมและออกดอกตัดจำหน่ายได้

“การให้ปุ๋ยกล้วยไม้ ผมจะไม่ได้ให้ในปริมาณที่มาก แต่จะเน้นให้น้อยๆ แต่บ่อยๆ อย่างเช่น ปุ๋ย 1 กิโลกรัมผสมกับน้ำ 200 ลิตร ซึ่งการให้ปุ๋ยและให้น้ำจะดูสภาพอากาศเป็นหลัก ถ้าช่วงไหนที่เราเห็นว่ามีความชื้นอยู่พอสมควรแล้ว ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวัน เพราะจะยิ่งทำให้เกิดโรคเน่าได้ง่าย ซึ่งกล้วยไม้หลังจากต้นสมบูรณ์ออกดอกให้ตัดได้ จะให้ดอกอยู่ประมาณ 4 ปี จากนั้นจึงจะทำการเปลี่ยนต้นใหม่ ด้วยวิธีผ่าต้นหรือเลี้ยงจากไม้ขวดเหมือนเดิม” คุณนัฐวุฒิ บอก

ในเรื่องของโรคและแมลงที่เกิดขึ้นกับกล้วยไม้นั้น คุณนัฐวุฒิ บอกว่า จะหมั่นเดินเข้าสำรวจแปลงปลูกอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งในแต่ละช่วงปีจะมีแมลงและโรคที่แตกต่างกันไป ทำการการป้องกันด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์เข้ามาช่วย เพราะนอกจากจะประหยัดในเรื่องของการลดต้นทุนแล้ว ยังไม่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานภายในสวน

โรงเรือนป้องกันด้วยตาข่ายพรางแสง

 ตัดดอกจำหน่ายทุกวัน

ด้วยการแบ่งโซนให้เหมาะสม

การตัดดอกกล้วยไม้หวายเพื่อส่งจำหน่ายยังตลาดนั้น คุณนัฐวุฒิ บอกว่า สามารถตัดดอกกล้วยไม้ได้ทุกวัน โดยแบ่งโซนการตัดให้เป็นระบบ จึงช่วยให้ในทุกสัปดาห์จะมีไม้ตัดดอกส่งจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง และต่อมาเกษตรกรภายในพื้นที่ได้มีการรวมกลุ่มปลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่ จำนวนสมาชิกอยู่ที่ 34 ราย เพื่อเป็นการสร้างสินค้าให้มีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้การรวมกลุ่มช่วยให้มีการต่อรองในเรื่องของการตลาด และประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

การคัดไซซ์

ซึ่งดอกกล้วยไม้ที่ตัดจำหน่ายแบ่งออกด้วยกัน 3 ไซซ์ คือ ไซซ์สั้นความยาวตั้งแต่ 0-40 เซนติเมตร ไซซ์ยาวความยาว 0-50 เซนติเมตร และไซซ์ซุปเปอร์ความยาว 0-58 เซนติเมตร โดยราคาจำหน่ายช่อดอกมีราคาที่ไม่ตายตัว ช่วงที่มีเทศกาลงานต่างๆ ราคาของกล้วยไม้ตัดดอกจะได้ราคาที่สูงขึ้น อย่างช่วงราคาต่ำสุดสามารถจำหน่ายได้ช่อละ 30 สตางค์ และช่วงที่ราคาแพงสุดจำหน่ายได้ถึงช่อละ 7 บาท

“ตลาดที่เราส่งจำหน่ายหลักๆ ก็จะเป็นประเทศจีน รองลงไปก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านและยุโรป โดยตลาดจีนจะชอบกล้วยไม้ตัดดอกที่มีสีแดงเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มผลิตกล้วยไม้ของเราจะได้รับรองมาตรฐานจีเอพี (GAP) จึงทำให้กลุ่มของเราสามารถกำหนดในเรื่องของราคาขายได้ และควบคุมในเรื่องของการผลิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากตลาดของผมเป็นตลาดจีนเป็นหลัก ทำให้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing Expo 2019 ที่เมืองเหยียนชิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการเกษตร ทำให้ลูกค้าคนจีนที่เป็นรายใหม่ๆ ที่ยังมีความสนใจในเรื่องของกล้วยไม้ไทย ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ และทำให้กลุ่มของผมได้มีโอกาสขยายตลาดออกไปมากขึ้น ดังนั้น งาน Beijing Expo 2019 (พืชสวนโลก) จึงเป็นงานที่ทำให้เราได้พบปะลูกค้าโดยตรง และเพิ่มช่องทางการทำตลาดที่ดี” คุณนัฐวุฒิ บอก

กล้วยไม้ตัดดอกเตรียมส่งลูกค้า

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อเป็นอาชีพ คุณนัฐวุฒิ แนะนำว่า เมื่อมีใจรักที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้อยู่แล้ว ในเรื่องของการก้าวไปสู่ความสำเร็จทุกคนสามารถทำได้แน่นอน แต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำและให้รักษาอยู่ไว้เสมอ คือเรื่องของการรักษาคุณภาพ เพราะกล้วยไม้ตัดดอกต้องมีความใส่ใจในทุกกระบวนการ โดยเฉพาะการส่งออกไปจำหน่ายให้กับลูกค้า ดังนั้น เมื่อผลผลิตออกจากสวนแล้วต้องให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด และถ้าฟาร์มไหนๆ สร้างมาตรฐานและรักษาคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ จะเป็นการการันตีให้ลูกค้าเชื่อใจและซื้อขายกันต่อไปได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ

สนใจเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกกล้วยไม้ตัดดอก สามารถติดต่อพูดคุยได้ที่ คุณนัฐวุฒิ เนตรประไพ หมายเลขโทรศัพท์ (090) 969-3697

 

เผยแพร่ครั้งแรกวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562