คนสุพรรณฯ ทำไม้ขุดล้อมคุณภาพ เป็นอาชีพทำเงินมากว่า 2 ทศวรรษ

ไม้ขุดล้อมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ปัจจุบันยังสามารถทำรายได้ เพราะปัจจุบันสังคมเมืองขยายพื้นที่ออกไปเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างบ้านจัดสรรที่ต้องการปลูกต้นไม้เพื่อมาประดับตกแต่ง จึงช่วยให้บ้านมีความร่มรื่นและร่มเย็น จึงนับว่าต้นไม้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญจะขาดเสียไม่ได้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากจะช่วยให้เกิดความร่มเงาและสดชื่นแก่ผู้ปลูกแล้ว ยังสร้างอากาศที่ดีให้แก่ผู้ปลูกอีกด้วย

คุณมลเทียน ขาวจันทร์

คุณมลเทียน ขาวจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 159/4 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ยึดอาชีพทำไม้ขุดล้อมเพื่อสร้างเป็นอาชีพเสริม จากนั้นพัฒนาการทำมาเรื่อยๆ จนสามารถสร้างเป็นอาชีพหลักและทำรายได้ให้กับเขาได้เป็นอย่างดีในเวลาต่อมา

คุณมลเทียน บอกว่า เดิมมีอาชีพทำนา ต่อมาเมื่อผลผลิตทางการเกษตรไม่ดี ประมาณปี 2540 จึงได้หันมาทำไม้ขุดล้อมโดยเห็นคนในพื้นที่มีทำแล้วเกิดรายได้ จึงได้เรียนรู้และฝึกทำมาเรื่อยๆ จนเกิดความชำนาญ เหตุที่มาเลือกทำด้านนี้เพราะตนเองชื่นชอบการปลูกต้นไม้อยู่แล้ว เมื่อมาลงมือทำจริงจังจึงไม่ได้เกิดขั้นตอนอะไรยุ่งยากและสามารถทำได้อย่างชำนาญ ด้วยใจรักและอยากจะพัฒนาการทำไม้ขุดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

“ต้นไม้ที่อยู่ในสวนเราที่นำมาขุดล้อม จะมีต้นตะโก ข่อย ไทร โพธิ์ เราก็จะไปหาในพื้นที่ต่างๆ ที่เขาอยากจะขาย ในพื้นที่ถูกต้อง โดยไม่ได้ไปเอาจากพื้นที่สงวน เราจะไม่ไปเอา เราจะเอาจากชาวบ้านที่เขาอยากขาย จากนั้นเราก็จะเอามาดูแลต่อ เพื่อทำให้สวยงามและดูแลได้ดีแล้วขาย” คุณมลเทียน บอก

ในขั้นตอนของการขุดไม้ยืนต้นที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้น คุณมลเทียน บอกว่า จะขุดให้ห่างจากโคนต้นอยู่ที่ระยะ 20 เซนติเมตร แล้วล้อมบริเวณโคนต้นด้วยขุยมะพร้าวและตาข่ายต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการยกและมาทำทรงพุ่มอยู่ที่สวน จากนั้นจะใส่ปุ๋ยดูแลเพื่อให้ต้นมีความสมบูรณ์ พร้อมกับตัดแต่งรดน้ำอยู่เป็นระยะ ใช้เวลาอยู่ที่ 1-2 ปี เมื่อลูกค้าที่ต้องการมาเห็นก็จะติดต่อมาขอซื้อเพื่อไปปลูกบริเวณบ้าน หรือนำไปจัดสวนในที่ต่างๆ ต่อไป

ซึ่งราคาจำหน่ายของไม้ขุดล้อมจะขึ้นอยู่ที่เหตุปัจจัยต่างๆ แต่ส่วนใหญ่ผู้ปลูกเป็นผู้กำหนดราคาเอง โดยลูกค้าที่เข้ามาซื้อหลักๆ จะเป็นผู้ที่กำลังปลูกบ้านใหม่แล้วต้องการได้ไม้ขุดล้อมไว้เป็นไม้ยืนต้นให้ร่มเงา และลูกค้าบางส่วนคือผู้ที่รับจ้างจัดสวนใหญ่ๆ ก็ต้องการไม้ชนิดนี้เช่นกัน

ราคาจำหน่ายต่อต้นต่ำสุดอยู่ที่ต้นละ 2,000 บาท และสูงขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นบาท ซึ่งตั้งแต่ทำไม้ขุดล้อมมากว่า 20 ปี ก็มีลูกค้าจากทั่วประเทศมาซื้อ ก็ถือว่ายังได้ผลกำไรเพราะเป็นธุรกิจที่ทำกันเองในครอบครัว

“อุปสรรคการทำไม้ขุดล้อม ก็นับวันจะยิ่งหาไม้จากชาวบ้านได้ยากขึ้น เพราะแต่ละพื้นที่ไม้ใหญ่เริ่มมีน้อยลง ดังนั้น เราก็ปรับตัวและหาแหล่งจากไม้ด้านอื่นมาทดแทน หากเราไปหาแหล่งไม้ได้ที่ต้นทุนสูง ก็จะยิ่งทำให้เราได้ผลกำไรน้อย ยิ่งยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดี ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เรามีต้นทุนที่ถูก ก็จะยิ่งช่วยให้ได้ผลกำไรมากขึ้น และสร้างเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้” คุณมลเทียน บอก

สำหรับท่านใดสนใจไม้ขุดล้อม และต้องการพูดคุยปรึกษาเรื่องไม้ยืนต้น สามารถสอบถามพูดคุยได้ที่ คุณมลเทียน ขาวจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ (091) 148-3647, (086) 125-6371