สวนบัวฟ้า ผลิตบัวคุณภาพ เน้นตลาดออนไลน์ ทำรายได้กว่า 1 ทศวรรษ

บัว เป็นพืชประเภทล้มลุกมีหัวอยู่ในดิน การเจริญเติบโตชูใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ดอกเป็นกลีบที่เรียงซ้อนกันหลายชั้น แต่ละสายพันธุ์มีขนาดและสีสันของดอกเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน มีความสวยงดงาม สมดังที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งไม้น้ำ”

คุณอิทธิพล ทากูล

บัว นับว่ามีความสำคัญกับมนุษย์มาอย่างยาวนาน จะเห็นได้จากศิลปะแขนงต่างๆ ก็จะนำบัวเข้ามาร่วมกับวิถีชีวิตประจำวัน เช่น พิธีกรรมทางศาสนา การนำใบบัวมาห่ออาหาร ตลอดจนเป็นอาหารและสมุนไพรเพื่อเป็นยา นอกจากนี้ บัวบางชนิดมีความสวยงามโดดเด่น จึงได้ถูกนำมาปลูกเลี้ยงเพื่อประดับตกแต่งบ้าน ทำให้บัวเป็นที่ต้องการของตลาดหลากหลายกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก

สระปลูกบัว

คุณอิทธิพล ทากูล เจ้าของสวนบัวฟ้า ตั้งอยู่เลขที่ 401 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ได้นำบัวสายพันธุ์ต่างๆ เข้ามาปลูกพร้อมกับพัฒนาการปลูกอยู่เสมอ ทำให้บัวที่ปลูกอยู่ภายในสวนแห่งนี้ นอกจากมีบัวที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังมีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อและนำไปปลูก สร้างเป็นบัวคุณภาพมากกว่า 1 ทศวรรษกันเลยทีเดียว

การแยกกอบัว เตรียมส่งจำหน่าย

คุณอิทธิพล เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่จะเริ่มมาปลูกบัวเหมือนเช่นทุกวันนี้ สมัยก่อนทำธุรกิจทางด้านส่งออกปลาและไม้น้ำ ในช่วงนั้นมีลูกค้ากลุ่มไม้น้ำที่มีความชอบในเรื่องของการปลูกบัวได้ติดต่อเข้ามา อยากจะรับซื้อบัวสายพันธุ์ต่างๆ จึงเป็นจุดเริ่มตนให้เขามาจับธุรกิจบัวสวยงาม โดยเริ่มมาปลูกบัวและสร้างเป็นธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้

“บัวที่เราปลูกก็จะมีบัวสวยงาม พร้อมทั้งนำบัวเหล่านั้นมาพัฒนาสายพันธุ์อยู่เสมอ เพื่อให้ได้บัวที่มีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป เพราะการปลูกบัว เราต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาสายพันธุ์ ซึ่งที่สวนก็จะมี บัวฝรั่ง บัวไทย และบัวสวยงามอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการนำเข้าบัวจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศไทยด้วย พอเรามีบัวสายพันธุ์ดีเยอะ ก็เลือกสายพันธุ์เหล่านั้น มาคัดเลือกผสมเข้าด้วยกัน สร้างเป็นบัวสายพันธุ์ใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดเป็นบัวสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา เพื่อจำหน่ายต่อไป หรือจะนำไปประกวดตามงานต่างๆ ก็ได้” คุณอิทธิพล เล่าถึงที่มาของการปลูกบัว

ดอกบัวสวยๆ หลากสีสัน

บัวที่ปลูกอยู่ในสวนบัวฟ้าแห่งนี้ คุณอิทธิพล บอกว่า การขยายพันธุ์ของบัวสามารถทำได้หลายวิธี บางสายพันธุ์ขยายพันธุ์แตกออกทางใบ บางสายพันธุ์ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เมื่อนำเมล็ดไปเพาะจนงอกออกมาเป็นต้น ก็สามารถนำต้นที่แข็งแรงไปปลูกใส่กระถางที่เตรียมไว้ และบัวต่างประเทศการขยายพันธุ์จะเป็นการแยกหน่อเป็นหลัก ถ้าเห็นว่ามีหน่อที่แยกสมบูรณ์ดีแล้วสามารถแยกขยายออกไปปลูกได้ทันที

พื้นที่ปลูกบัวภายในสวน

สำหรับดินที่ใช้ปลูกบัวจะเป็นดินเหนียว ที่หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด แต่ที่สวนของเขาจะสั่งจากแหล่งผลิตเข้ามาส่งให้ภายในสวน ซึ่งการปลูกบัวคุณอิทธิพล บอกว่า ไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยาก เพียงนำบัวใส่ลงไปในดินเหนียว และนำไปใส่ลงในอ่างที่เตรียมไว้เติมน้ำในภาชนะที่ปลูก น้ำที่ใส่ปลูกบัวไม่ว่าจะเป็นน้ำปะปา หรือน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ปลูกได้ทั้งหมด

“บัวสวยงามนี่หลังจากเราแยกปลูกแล้ว ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ก็จะโตเต็มที่สามารถจำหน่ายได้ การดูแลอย่างน้อยแสงแดดต้องให้ได้รับอย่างต่ำ 5 ชั่วโมง ต่อวัน การให้ปุ๋ยก็จะให้ทุก 14 วันครั้ง เป็นปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ฝังลงไปบริเวณรอบกระถางให้ห่างจากราก อย่าให้ใกล้กับโคนต้นมากเกินไป ส่วนแมลงศัตรูพืชที่ชอบมาทำลายบัว ก็จะเป็นพวกแมลงกลางคืน เพลี้ยไฟ ไรแดง เราก็จะหมั่นดูและแก้ไข้ไปตามอาการที่เกิดขึ้น” คุณอิทธิพล บอก

Pink Beauty

ในเรื่องของการทำตลาดเพื่อจำหน่ายบัวภายในสวนนั้น คุณอิทธิพล บอกว่า ก่อนที่จะเริ่มปลูกบัวสวยงามนั้นได้ศึกษาความต้องการของตลาดและหาลูกค้าไว้แล้ว จึงทำให้บัวที่ผลิตออกมาแต่ละครั้ง ผลิตตามที่ลูกค้าต้องการเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่ทำการตลาดเน้นจำหน่ายออนไลน์ สร้างเพจในเฟซบุ๊กชื่อว่า บัวฟ้า ลูกค้าที่สนใจก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมสายพันธุ์บัวที่ต้องการได้ ว่าจะซื้อบัวสายัพันธุ์ไหน จากนั้นก็จะส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ถึงบ้านของลูกค้า

GALAXY
Almost Black

 

โดยบัวที่จำหน่ายราคาเริ่มต้นอยู่ที่หลักร้อยบาท และแพงสุดอยู่ที่หลักหมื่นบาท ซึ่งราคาที่ถูกและแพงแตกต่างกันไปนั้น ขึ้นอยู่กับความหาง่ายของสายพันธุ์ สายพันธุ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปราคาก็จะอยู่ที่หลักร้อยบาท แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่และในท้องตลาดยังมีน้อย ราคาก็จะสูงขึ้นไปตามจำนวนที่มีน้อย

มหาสมบัติ
New Hybrid

“ส่วนมากที่สวนผมจะเน้นทำตลาดออนไลน์เป็นหลัก ถือว่าทำตลาดค่อนข้างได้ดีทีเดียว หลักที่จะทำให้เราทำตลาดมาได้ถึงทุกวันนี้คือ เราต้องพลิกแพลงตลาดอยู่เสมอ ผลิตสายพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นมาให้ตลอด พร้อมทั้งสร้างการโฆษณาที่ต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าเรามากขึ้น พร้อมทั้งมีความจริงใจในเรื่องการขาย ลูกค้าต้องการอะไร เราก็จัดให้ลูกค้าแบบนั้น มีความซื่อสัตย์และเที่ยงตรง พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายที่ดี ก็จะช่วยให้สินค้าเราจำหน่ายได้ดี ลูกค้าเชื่อใจ” คุณอิทธิพล บอก

Peach Glow

สำหรับท่านใดสนใจในเรื่องของการปลูกบัวสวยงาม และสนใจอยากจะพูดคุยขอคำปรึกษาในเรื่องของการปลูกบัว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอิทธิพล ทากูล หมายเลขโทรศัพท์ (080) 563-2544