กรมส่งเสริมการเกษตร ผุดโครงการผลิตและขยายพันธุ์สับปะรดสีพันธุ์ดี

สับปะรดสีเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่กำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากใบและดอกมีสีสันสวยงาม ต้องการความชื้นปานกลางและต้องการน้ำในปริมาณที่น้อย ชอบแสงแดด อีกทั้งยังทนต่อสภาพอากาศร้อนในประเทศไทย ปัจจุบัน มีการนำเข้าสับปะรดสีหลากหลายสายพันธุ์จากต่างประเทศ และเพาะขยายพันธุ์มากขึ้น จนสามารถส่งออกไปขายยังประเทศจีน สำหรับสถานการณ์ด้านการตลาดของสับปะรดสีทั้งในประเทศและต่างประเทศกำลังขยายตัว เนื่องจากมีความสวยงามและมีสีสันหลากหลายทั้งสีของใบและสีของดอก เลี้ยงง่าย มีโรคและแมลงรบกวนน้อย และที่สำคัญคือมีอายุในการใช้งานประดับตกแต่งสถานที่ได้เป็นระยะเวลายาวนานจึงได้รับความนิยมนำมาใช้ในการตกแต่งสวนทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร สับปะรดสีจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรในการปลูกเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้ผลิตและขยายพันธุ์สับปะรดสีในเชิงการค้า โดยมุ่งเน้นไปยังเกษตรกรที่มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเดิม เช่น กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ใช้ทำพวงมาลัย เช่น ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ ดอกรัก ซึ่งดอกไม้เหล่านี้มีอายุในการเก็บรักษาไม่นาน อีกทั้งยังต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชค่อนข้างมาก หากเกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่น ที่สามารถเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกร จะเป็นการเพิ่มรายได้ และลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรลงได้

ดังนั้น ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการผลิตและขยายพันธุ์สับปะรดสีพันธุ์ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและขยายพันธุ์สับปะรดสีในเชิงการค้า โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสับปะรดสี สายพันธุ์สับปะรดสีในประเทศไทย การปลูก การดูแล และการขยายพันธุ์สับปะรดสี รวมถึงทิศทางการตลาดของสับปะรดสี นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนแม่พันธุ์สับปะรดสีเพื่อนำไปขยายพันธุ์ จำนวน 9 สายพันธุ์ ได้แก่ 1) พาราไดซ์ 2) ไอโอนันทา 3) กุซมาเนีย 4) รีเชีย ไฮบริด 5) ดาบเศรษฐี 6) ก้านไม้ขีด 7) นีโอ ไฟล์บอล 8) นีโอ ไทร์กีน่า และ 9) นีโอ รีจิเลีย เพื่อเป็นต้นทุนในการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการผลิตและขยายพันธุ์สับปะรดสีพันธุ์ดี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2536 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมอบสับปะรดสีพันธุ์ดีแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน 115 ราย เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 ราย

เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถรับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์สับปะรดสีในประเทศไทยได้ที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (035) 440-360

 

 

_____________________________________________________________

งาน Healthcare 2020 จัดระหว่าง วันที่ 3-6 กันยายน 63 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 10.00 – 20.00 น. นอกจากมี ตรวจสุขภาพฟรี จากกว่า 10 โรงพยาบาลชั้นนำแล้ว ยังมีเวิร์กช็อปชุบชูสุขภาพใจฟรี ถึง 7 คอร์ส  โดย 7 วิทยากร ผู้อยู่ในแวดวงงานศิลปะ คราฟท์ และจิตวิญญาณ ช่วยเยียวยาจิตใจ ผ่อนคลาย และสร้างแรงบันดาลใจ เดินทางสะดวก โดยทางด่วน และ MRT ลงสถานีสามย่าน ทางออกที่ 2 Workshop ดี มีให้เรียนฟรีทุกวัน

พิเศษ! Workshop ดี ร่วมเรียนฟรีทุกวัน คลิกลงทะเบียนเรียนที่นี่ (รับจำนวนจำกัด)

รับต้นไม้ฟรี! (ของมีจำนวนจำกัด) เมื่อลงทะเบียนเข้างาน คลิกลงทะเบียนเข้างานที่นี่ 

บทความก่อนหน้านี้ผักกวางตุ้งอินทรีย์ ปลูกง่าย 45 วัน ตัดเก็บขายรายได้ดี วิถีเกษตรพอเพียง
บทความถัดไปประเทศไทยขาดแคลนมะพร้าว ต้องแก้ด้วยเทคโนโลยีการจัดการสวนมะพร้าว