ปลูกกุหลาบ พันธุ์ฟูซีเลีย กลยุทธ์การตลาดล้อมเมือง ทำรายได้หลักแสนบาท

หลากพูดถึงดอกกุหลาบสีแดง ที่ใช้ในวันสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาล หรือนำไปร้อยใส่มาลัย คงต้องนึกถึงกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย ซึ่งกุหลาบสายพันธุ์ฟูซีเลีย จะเป็นกุหลาบสีแดง อยู่ในกลุ่มกุหลาบมอญ ที่มีความสวยงาม ออกดอกได้ไว ให้ผลผลิตจำนวนมาก สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายโอกาส

ไร่กุหลาบมุมกว้าง
เจ้าของไร่กุหลาบวังน้ำเขียว

คุณไชยา สิทธิปราชญางกูล อาศัยอยู่ที่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไร่ คุณไชยา ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลียตัดดอก และกิ่งชำกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย ปลูกกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย บนพื้นที่ 10 ไร่ คุณไชยา บอกว่า จุดเริ่มต้นที่เริ่มมาปลูกกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย เนื่องจากคุณพ่อมีเพื่อนๆ ที่ปลูกกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลียตัดดอก และกิ่งชำกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย วันหนึ่งเพื่อนๆ ของคุณพ่อก็ได้มีการชักชวนให้ลองปลูกกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย คุณพ่อของคุณไชยา จึงศึกษาข้อมูลและวิธีการปลูก การดูแลต่างๆ จากเพื่อนๆ ที่ปลูกกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย คุณไชยา จึงเข้ามาช่วยคุณพ่อทำการตลาด ว่าจะหาตลาดจากไหน ระหว่างนั้นคุณไชยาก็ได้เรียนรู้ข้อมูลการปลูกการดูแลจากคุณพ่อ

ดอกกุหลาบบานบนต้น
ผลผลิตดอกกุหลาบ

ปัจจุบัน คุณไชยา ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลียตัดดอก และกิ่งชำกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย มากว่า 7 ปีแล้ว คุณไชยา กล่าวว่า ไม่ว่าช่วงราคาดีหรือราคาตกแบบสุดๆ ไร่กุหลาบพันธุ์ฟูซีเลียของตนนั้นสามารถจำหน่ายได้ตลอด เพราะใช้กลยุทธ์ในการตลาดแบบล้อมเมือง กลุ่มเป้าหมายของคุณไชยา คือ พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย บริเวณรอบๆ จังหวัด และรอบๆ อำเภอ ผู้คนในพื้นที่จึงทำให้คุณไชยามีลูกค้าเป็นเครื่องขยายจำนวนมาก ไม่ว่าราคาจะขึ้นสูงหรือต่ำลงเท่าไหร่ ก็สามารถจำหน่ายดอกกุหลาบออกไปได้จนหมด

คุณไชยา อธิบายถึงการจัดการภายในไร่ว่า เริ่มจากการไถหน้าดิน 2-3 รอบ เมื่อไถดินเสร็จแล้วพักหน้าดินเป็นระยะเวลา 1 วัน จากนั้นจึงจะสามารถนำกิ่งตอนกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลียลงดินปลูกได้ โดยใช้วิธีการปลูกแถวคู่ เมื่อนำลงแปลงปลูกเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรดน้ำ 2 เวลา ต่อวัน ในช่วงเวลาเช้า-เย็น เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยการรดน้ำจะเป็นการรดน้ำแบบสปริงเกลอร์

เมื่อครบ 7 วันแล้ว เปลี่ยนเวลาการรดน้ำเป็น 1 ครั้ง ต่อวัน หรืออาจมากกว่า 1 ครั้ง ต่อวัน ก็แล้วแต่สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ในช่วงฤดูกาลนั้นๆ ข้อสังเกตคือ ดูจากดินให้ดินมีความชุ่มชื่นตลอดเวลา การรดน้ำไม่ควรให้ดินมีความแฉะมากไป ควรให้น้ำเพื่อให้ดินมีเพียงความชุ่มชื่นเท่านั้น

เมื่อครบกำหนด 45-60 วัน ก็จะเริ่มออกดอก สามารถตัดดอกได้ ระยะเวลาในการออกดอกของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน แต่จะไม่เร็วกว่า 45 วัน และไม่ออกดอกช้ากว่า 60 วัน ในการปลูกกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย 1 ครั้ง สามารถให้ผลผลิตได้ 2-3 ปี หลักจาก 3 ปี จะเริ่มไม่ออกผลผลิตแล้ว จึงต้องไถดินและทำการปลูกใหม่

คุณไชยา กล่าวว่า กุหลาบพันธุ์ฟูซีเลียของทางไร่ ออกผลผลิตให้เก็บเกี่ยวทุกวัน ทำให้มีผลผลิตไม่ต่ำกว่า 5,000 ดอก ต่อวัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพดินของแต่ละพื้นที่ วิธีในการเลือกตัดดอก คือ ขนาดจะใหญ่เท่าหัวแม่มือ หรือขนาดเท่าเหรียญ 5 บาท และมีทรงเหมือนถ้วย แต่ทางไร่จะตัดดอกทั้งหมด 2 ขนาด คือ ขนาดเท่าเหรียญ 5 บาท และขนาดเท่าหัวแม่มือ หรือเท่าเหรียญ 10 บาทเนื่องจาก 2 ขนาดนี้เป็นขนาดที่ตลาดต้องการ

โดยจำหน่ายใส่ถุง ถุงละ 100 ดอก ราคาของดอกกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย จะขึ้นอยู่กับตลาดใหญ่ ในแต่ละวันจะมีราคาขึ้น-ลง จึงไม่สามารถกำหนดราคาได้ แต่จะมีราคาสูงในช่วงทุกๆ เทศกาล และก่อนวันพระ เพราะเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองชาวพุทธ คนไทยจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับวันพระ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจะนำดอกกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย มาร้อยทำมาลัยไหว้พระ จึงทำให้สามารถจำหน่ายได้ตลอด เป็นที่ต้องการของตลาด และนอกจากนี้ คุณไชยา ยังจำหน่ายกิ่งชำกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย กิ่งชำละ 5 บาท พร้อมคำแนะนำและวิธีการดูแล

ไร่กุหลาบมุมกว้าง

กุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย ทำรายได้ให้คุณไชยาและครอบครัวหลักแสนบาทต่อเดือน โดยคุณไชยา กล่าวไว้ว่า อาชีพเกษตรกรหากทำด้วยความรักและความตั้งใจ ดูแลเอาใจใส่แล้ว อย่างไรก็ประสบผลสำเร็จไปถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน

กิ่งชำ

สำหรับท่านใดที่สนใจ ผลผลิตดอกกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย กิ่งชำกุหลาบพันธุ์ฟูซีเลีย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณไชยา สิทธิปราชญางกูล โทรศัพท์ (064) 936-6638 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง เฟชบุ๊ก ไร่ กุหลาบ วังน้ำเขียว