ครูราชบุรี เพาะเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิง เน้นทำตลาดออนไลน์ เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ดี

หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่มีการพัฒนาใบมาเป็นกับดักเพื่อจับแมลง ใบที่พัฒนามาเป็นหม้อ เริ่มแรกจะมีขนาดเล็กและค่อยๆ โตขึ้นอย่างช้าๆ จนเป็นกับดักทรงต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ภายในหม้อบรรจุไปด้วยของเหลวที่พืชสร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นน้ำเพื่อให้เหยื่อจมน้ำตาย ซึ่งบริเวณด้านบนจะมีผิวลื่นเป็นมัน เพื่อป้องกันการหนีรอดของเหยื่อออกมาได้ โดยทางเข้าของปากหม้อจะมีสีสันที่สวยงามในการดึงดูดอีกด้วย

คุณสุรพงค์ สอนดี

ปัจจุบัน หมอข้าวหม้อแกงลิง เป็นพันธุ์ไม้ที่มีเกษตรกรหลายท่านปลูกประสบผลสำเร็จ สามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เป็นอย่างดี เพราะไม้ชนิดนี้มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถวางตกแต่งบ้านเรือนสร้างความสวยงาม หรือจะแขวนโชว์ก็โดดเด่นน่ามอง ทำให้การพัฒนาหม้อข้าวหม้อแกงลิงในบ้านเรามีการสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ

พื้นที่เพาะเมล็ดกล้าไม้

คุณสุรพงค์ สอนดี อยู่บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองตาคด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้เริ่มนำหม้อข้าวหม้อแกงลิงเข้ามาปลูกเพาะ ต้องการสอนในวิชาเรียน ต่อมาจึงรู้สึกชอบและได้ปลูกพร้อมกับขยายพันธุ์จนประสบผลสำเร็จ ทำให้สามารถสร้างเป็นรายได้เสริมที่ทำควบคู่ไปกับงานประจำได้อย่างลงตัว

พื้นที่วางไม้

คุณสุรพงศ์ เล่าให้ฟังว่า อาชีพหลักทำงานประจำเป็นราชการครู ซึ่งในช่วงที่ทำการเรียนการสอนมีวิชาที่ต้องนำหม้อข้าวหม้อแกงลิงเข้ามาสอนในชั้นเรียน จึงทำให้ได้รู้จักกับพรรณไม้ชนิดนี้มากขึ้น โดยในช่วงแรกที่นำมาปลูกใหม่ๆ ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก เพราะยังได้เรียนรู้และศึกษาอุปนิสัยของไม้ชนิดนี้อย่างจริงจัง แต่ด้วยความชอบและรู้สึกถึงความพิเศษและมีเอกลักษณ์ของไม้ชนิดนี้ ทำให้หาข้อมูลอย่างจริงจังและเรียนรู้จากสวนที่ปลูกประสบผลสำเร็จ จนสามารถพัฒนาพันธุ์และสร้างเป็นรายได้มาจนถึงปัจจุบัน

ไม้พร้อมขายสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำไปขายส่ง

“แรกๆ ที่นำมาปลูกเลี้ยงและสอนนักเรียนนี้ หลังจากที่เราต้องดูแลเอง ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จมากนัก มีไม้เท่าไหร่ตายเท่านั้น ต่อมาเราก็ไม่ยอมแพ้ เดินทางไปหาผู้รู้ในสถานที่ต่างๆ เพื่อเรียนรู้การปลูกอย่างจริงจัง ทำให้เกิดประสบการณ์และองค์ความรู้สั่งสมมาเรื่อยๆ ก็ใช้เวลาเกือบ 2 ปี ก็ประสบผลสำเร็จ และขยายพันธุ์ออกมาเรื่อยๆ ช่วงแรกแจกจ่ายให้กับคนที่ชอบก่อน ต่อมามีคนเข้ามาติดต่อขอซื้อ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ขายสร้างเป็นอาชีพเสริมในเวลาต่อมา” คุณสุรพงค์ กล่าว

สายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ซื้อเข้ามาภายในสวนนั้น คุณสมพงค์ บอกว่า มีตั้งสายพันธุ์ที่ซื้อเข้ามาจากสวนต่างๆ มีทั้งในและต่างประเทศ และมีการพัฒนาสายพันธุ์การปลูกที่เน้นตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยการจำหน่ายหม้อข้าวหม้อแกงลิงแต่ละครั้ง เขาจะสอบถามลูกค้าว่ากำลังเริ่มต้นเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงนานแล้ว เพื่อให้ไม้ที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย อย่างลูกค้าเริ่มแรกก็จะให้ซื้อเฉพาะราคาที่ไม่แพงมาก เพื่อสร้างประสบการณ์และไม่เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์จากการซื้อไม้ที่แพงไปเลี้ยง

รอฝักแก่เพื่อรอเมล็ดไปเพาะ

การผสมพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงเพื่อขยายพันธุ์ให้ได้ลูกไม้ใหม่ๆ นั้น คุณสุรพงค์ บอกว่า จะเลือกสายพันธุ์ของพ่อแม่ตามจินตนาการของเขาเอง หลังผสมพันธุ์ติดแล้วรอแม่พันธุ์มีฝักแก่ ประมาณ 2 เดือน จากนั้นนำเมล็ดที่อยู่ภายในฝักมาเพาะลงในขุยมะพร้าวที่มีความชื้นพอสมควร ดูแลรดน้ำประมาณ 1 เดือน เมล็ดที่เพาะก็จะงอกเป็นต้นกล้าออกมา ให้แยกกล้าออกไปปลูกลงในกระถาง 2 นิ้ว ต่อไป

Ventrata

“วัสดุปลูกที่ใช้ระยะนี้จะเป็นขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ พร้อมกับใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอลงไปใต้ก้นกระถาง 2-3 เม็ด จากนั้นนำมาเลี้ยงในโรงเรือนใต้ตาข่ายพรางแสง ที่ 50-60 เปอร์เซ็นต์ ดูแลรดน้ำวันละ 1 ครั้ง ดูแลไปเรื่อยๆ ประมาณ 2-3 เดือน ไม้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น จากนั้นเปลี่ยนมาปลูกใส่กระถาง ขนาด 4 นิ้ว พร้อมกับเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดูแลไม้ต่ออีก 8 เดือน ถึง 1 ปี หม้อข้าวหม้อแกงลิงในชุดนี้ก็จะพร้อมขายได้ ซึ่งเราก็จะทำสลับไปแบบนี้เรื่อยๆ ตลอดทั้งปี” คุณสมพงค์ กล่าว

Ampullaria Spotted

สำหรับเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชที่ต้องระวังของหม้อข้าวหม้อแกงลิง ต้องระวังจำพวกเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และเชื้อราในแต่ละช่วงฤดูกาล การป้องกันจะหาซื้อยาฉีดพ่นจากร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไปมาดูแลตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ช่วยป้องกันการเสียหายของหม้อข้าวหม้อแกงลิงได้อย่างดี

Ventricosa x Campanulata

ในเรื่องของการทำตลาดสำหรับจำหน่ายหม้อข้าวหม้อแกงลิง คุณสมพงค์ บอกว่า ช่วงแรก ทำเพราะใจรักไม่ได้มองว่าจะต้องจำหน่ายจนเกิดรายได้ แต่เมื่อมีคนเริ่มให้ความสนใจและต้องการซื้อไปปลูกเลี้ยงที่บ้านเข้ามาติดต่อขอซื้อเป็นระยะ จึงเริ่มทำเป็นเชิงการค้ามากขึ้น สามารถสร้างเป็นรายได้เสริมที่ทำควบคู่ไปกับงานประจำ เพราะเหมือนเกิดจากการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มาดูแลไม้ที่ชื่นชอบและเกิดความสุข

Alata

โดยการทำตลาดในยุคนี้สื่อโซเชียลมีเดียถือว่ามีความสำคัญมากในการค้าขาย จึงทำให้เขาเน้นในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์เป็นหลัก ยิ่งสถานการณ์โควิด-19 ลูกค้าไม่สามารถที่จะเดินทางมายังสวนได้ด้วยมาตรการคุมเข้มต่างๆ จึงยิ่งทำให้หม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นที่ขายดี สามารถส่งสินค้าจากสวนส่งตรงถึงบ้านลูกค้าได้ในระยะเวลาที่ไม่นาน และสภาพไม้ยังสมบูรณ์ทุกประการ

Ampullaia Green-Hot Lip

“หม้อข้าวหม้อแกงลิงในสวนเราขายหลากหลาย เริ่มตั้งแต่ต้นเล็กไปสำหรับคนนำไปปลูกเลี้ยงให้โตเอง ราคาอยู่ที่ต้นละ 5 บาท อายุไม้อยู่ที่ 4 เดือน และไม้ที่มีราคาสูงสุดจะเป็นไม้ที่เป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศ ราคาต่อต้นอยู่ที่ 1,000-3,000 บาท เป็นไม้ที่มีอายุประมาณ 2 ปี เพราะฉะนั้นลูกค้าชอบแบบไหนเราก็มีให้เลือกหลากหลาย ราคาเริ่มตั้งแต่น้อยไปหามาก ซึ่งใครที่สนใจอยากจะปลูกเลี้ยงไม้ชนิดนี้จริงๆ ผมอยากให้มีในเรื่องของใจรักก่อน ค่อยๆ เรียนรู้กับมันเสร็จแล้วสิ่งที่เรารักก็จะช่วยให้เราสร้างรายได้อย่างแน่นอน” คุณสุรพงค์ กล่าว

Mirunda

สำหรับท่านใดที่สนใจหม้อข้าวหม้อแกงลิง หรือสนใจในเรื่องการปลูก หรือสนใจข้อมูล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรพงค์ สอนดี หมายเลขโทรศัพท์ (086) 527-7376 หรือทาง Facebook บ้านสวนโพธารามหม้อข้าวหม้อแกงลิง

Viking x Sumatrana
Andamana