คอลัมน์ อาทิตย์ละต้น : บุหงาส่าหรี

คอลัมน์ อาทิตย์ละต้น

บุหงาส่าหรี หรือบุหงาแต่งงาน ในภาษาชวามีความหมายถึงดอกไม้ คนไทยนิยมปลูกต้นบุหงาส่าหรีเพราะลักษณะช่อดอกสีขาว ยาวเรียว ทรงสวย และกลิ่นหอมจัด มักใช้ประดับติดผมเจ้าสาวในงานแต่งงาน สมชื่อบุหงาแต่งงาน เชื่อกันว่าบ้านใดปลูกบุหงาส่าหรีแล้วจะมีความสุข เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Citharexylum spinosum L. มีถิ่นกำเนิดอยู่ในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดเล็กถึงกลาง สูงประมาณ 5-10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ใบรูปหอกปลายแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบเรียบ เส้นกลางใบหนา ดอกออกเป็นช่อยาว 10-20 ซ.ม. ห้อยลงตามซอกใบและปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกเล็กสีขาวจำนวนมาก แต่ละดอกมี 5 กลีบ ทยอยบานจากโคนช่อไปยังปลายช่อ กลิ่นหอมมาก ให้ดอกตลอดปี

เจริญงอกงามได้ดีในดินทุกสภาพ ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งหรือปักชำ

 

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์