เบิร์ด ของแท้ พบในเมืองไทยเพียงสายพันธุ์เดียว

ปักษาสวรรค์ หรือ เบิร์ดออฟพาราไดส์ (Bird of paradise) ชื่อวิทยาศาสตร์ Strelitzia reginae Ait. ปัจจุบัน พบในเมืองไทยเพียงสายพันธุ์เดียว ดังในภาพที่นำมาแสดงให้ชม

มีพืชลักษณะใกล้เคียงกันคือ เฮลิโคเนีย (อังกฤษ : Heliconia; ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliconia spp.) หรือธรรมรักษา ซึ่งเฮลิโคเนียในเมืองไทย ปลูกกันอย่างแพร่หลาย มีชนิดดอกเล็ก ดอกใหญ่ และดอกห้อยย้อย คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด เรียก เฮลิโคเนีย หรือ ธรรมรักษา ว่า “เบิร์ด”

จริงๆ แล้ว คำว่า “เบิร์ด” ถ้าถูกต้อง ควรใช้กับ ปักษาสวรรค์ อย่างเดียว ซึ่งก็พบว่ามีลักษณะเดียว และปลูกไม่แพร่หลาย

ขอบพระคุณ เจ้าของภาพ อาจารย์จักรกฤษณ์ ทัพบำรุง อาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย