ขิงแดง สร้างรายได้ ที่แก่งคอย

คุณสมศักดิ์ บรรณดาล เกษตรกรวัย 38 ปี แห่งบ้านบังทองหลาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเกษตรคนหนึ่งที่หันมาให้ความสนใจทำการเกษตรแบบผสมผสาน จนประสบความสำเร็จทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

คุณสมศักดิ์ เล่าให้ฟังว่า เขาเป็นชาวสวนมาตั้งแต่กำเนิด มีอาชีพทำสวนผลไม้ที่รับช่วงมาจากพ่อและแม่ที่ทำไว้ซึ่งในตอนนั้นการทำการเกษตรของเขาต้องประสบกับปัญหาทั้งเรื่องของโรคและแมลงที่มารบกวนอยู่บ่อยๆราคาผลผลิตที่ปลูกตกต่ำ ทำให้พืชผลทางการเกษตรพี่สมศักดิ์เกิดความเสียหาย ขายไม่ได้ ขายได้ก็ได้ราคาที่ถูก พี่สมศักดิ์จึงต้องปรับเปลี่ยนพืชปลูกอยู่ตลอดเวลา

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้คุณสมศักดิ์หันไปทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งยังหาพืชเสริมที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในระยะสั้นมาปลูกในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยลงปลูก ขิงแดง ซึ่งได้รับคำแนะนำจากพี่ชายของภรรยา โดยที่ไม่มีความรู้มาก่อน จึงลงปลูกเพียง 60 หลุม

“ขิงที่ปลูกจำหน่ายนั้นจะมีทั้งหมดสามสีด้วยกัน คือสีแดง สีชมพู และสีบานเย็น แต่ละสีจะมีระยะปลูกระหว่างต้นและแถวห่างกัน 60x 80 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร โดยขั้นตอนการปลูกนั้นจะขุดหลุมทิ้งไว้ล่วงหน้าก่อนหนึ่งวัน ใส่ปุ๋ยคอกลงไปผสมกับดินก้นหลุม จากนั้นก็นำหน่อขิงแดงประมาณสามหน่อลงหลุม กลบดินและรดน้ำ”

การให้น้ำในช่วงแรก ให้วันเว้นวัน พอหนึ่งถึงสองอาทิตย์ผ่านไปการให้น้ำจะมีระยะวันให้ที่ห่างมากขึ้นโดยจะรดวันเว้นสามวัน ทำการแต่งกิ่งและพรวนดินรอบๆกอทุกๆ7 วัน

การให้ปุ๋ย ทำโดยใส่ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตจากเศษอ้อยซึ่งจะมีสองสูตร

สูตรที่ 1 จะใส่เพื่อเร่งการแตกกอและการเจริญเติบโตของลำต้นซึ่งใส่ในช่วงที่พืชเริ่มปลูกจนถึงสี่เดือน

สูตรที่ 2จะใส่เพื่อเร่งการออกดอกซึ่งใส่ในช่วงสี่เดือนหลังก่อนการนำไปขายโดยแต่ละสูตรจะมีระยะในการใส่ห่างกันสองเดือน

หลังจากที่ดูแลและใส่ปุ๋ยจนครบเจ็ดเดือนขิงแดงที่พี่สมศักดิ์ปลูกก็จะถูกจำหน่ายให้กับพ่อค้าในรูปแบบขายยกกอ ซึ่งขนาดและรูปทรงของกอที่มีความเหมาะสมจะอยู่ที่ 20 หน่อต่อกอ ความสูง 70 – 150 เซนติเมตร ดอก 3 – 5  ดอก ราคากอละ 100 บาท

จากนั้นไม่นานขิงแดงก็กลายเป็นพืชเสริมที่ทำรายได้ให้กับพี่สมศักดิ์มากว่าพืชหลักที่ทำอยู่  เพราะด้วยราคาที่สูงและสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับตลาดมีความต้องการเป็นจำนวนมากทำให้เขาสามารถมีรายได้เข้ามาใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ตลอดทั้งปี

“ด้วยความเป็นพืชที่ดูแลง่ายโตอย่างรวดเร็ว ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขิงแดงที่ปลูก 60 หลุม ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จึงขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันมีทั้งหมด10 ไร่”คุณสมศักดิ์กล่าว

ใน 1 เดือน จะมีพ่อค้าจากตลาดดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี เข้ามารับชื้อ 2 ครั้ง ลงมือขุดและขนไปเองจากสวน ในแต่ละเดือนสามารถจำหน่ายขิงแดงได้มากถึง 400 กอ

สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าไปเยี่ยมชมหรือมีคำถาม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลูก การดูแล ตลาดรับชื้อท่านสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ พี่สมศักดิ์และพี่สมปอง บรรณดาล บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 9 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ (086) 1319640

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559