เกษตรกรอ่างทอง ปลูก ‘อโกลนีม่า’ ราชาแห่งไม้ใบประดับ ส่งตลาด 10,000 – 12,000 ต้น/รอบ

อโกลนีม่า หรือชื่อใหม่ว่าแก้วกาญจนา จัดเป็นไม้ประดับที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่ใบและลวดลายที่หลากหลาย โดยลักษณะต้นเป็นทรงพุ่ม ขนาดเล็ก กะทัดรัด มีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี จึงเป็นเหมือนพืชที่ช่วยฟอกอากาศ

คุณวีระพันธ์ุ แพรวพรายรัตน์ เจ้าของสวนอโกลนีม่า อ.แสวงหา จ.อ่างทอง บอกครับว่า เริ่มมาปลูกอโกลนีม่า เพราะเห็นว่าเป็นไม้ใบประดับที่หลายๆคนให้ความสนใจ ทำให้มองเห็นว่าตลาดก็น่าจะไปได้ จึงเริ่มลงมือทำเป็นอาชีพ

ปัจจุบันคุณวีระพันธุ์ปลูกอโกลนีม่าจำหน่ายกว่า 30 สายพันธุ์ แต่เน้นผลิตจำหน่าย 5-6 สายพันธุ์ อย่างเช่น อัญมณี และบัลลังทับทิม โดยตลาดแบ่งเป็นตลาดในประเทศ 90 เปอร์เซ็นต์ และอีก 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นตลาดต่างประเทศ

วิธีการขยายพันธ์ุ จะใช้วิธีการแยกหน่อ ไปปลูกในวัสดุที่เบาแต่ดูดซับน้ำได้ดี ซึ่งที่นี่จะใช้กาบมะพร้าวสับหยาบผสมกับใบก้ามปูเก่า เมื่อปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรดน้ำให้ชุ่มและนำเข้าโรงเรือนอบอีก 45 วัน ก่อนส่งออกจำหน่าย

สำหรับต้นทุนการผลิต คุณวีระพันธุ์บอกครับว่า 1 ต้นจะใช้ทุนประมาณ 6 บาท แต่ราคาจำหน่ายเริ่มตั้งแต่ 10 – 100 บาทครับ โดยออเดอร์แต่ละเที่ยวประมาณ 10,000 – 12,000 ต้นเลยละครับ

ที่มา : มติชนออนไลน์