เล็บมือนาง : ไม้เถา มากสรรพคุณ

หากเป็นคนที่ติดตามความเป็นไปของสังคม ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีและด้านไม่ดี

ยิ่งโลกสมัยใหม่ ความเปลี่ยนแปลงมันไปเร็วมาก

จึงต้องตั้งสติเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

หากเพลิดหลงไปกับการเปลี่ยนแปลง เสพติดวัตถุจนลืมความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง โรคซึมเซาจะถามหา และอีกหลายโรคจะตามมา

เวลานี้ ผู้คนส่วนใหญ่พูดจากันด้วยภาษาอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องค่อนข้างไร้สาระ

หลายคนลืม หรือว่าจะแกล้งลืม กับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเรื่องปัจจัยสี่

ปัจจุบัน ก็มีคนอ้างต้องมีปัจจัยที่ห้า ปัจจัยที่หก

เมื่อมีข้ออ้าง ก็เท่ากับสร้างปัญหา

พอเกิดปัญหา ความเดือดร้อน หรือความทุกข์ก็ตามมา

ครั้นมีทุกข์ และเดือดร้อน การเรียกร้องโหยหาความช่วยเหลือ

ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นคนก่อ จึงสมควรที่จะแก้เอง

พูดไปก็แค่นั้น มาปลูกต้นไม้กันดีกว่า เป็นการช่วยลดโลกที่ร้อน จะได้สดชื่นกันบ้าง

ปักษ์นี้จะชวนปลูกไม้เถา ที่ชื่อ “เล็บมือนาง”

เถาเล็บมือนางนี้ จัดเป็นไม้เถาขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขา กิ่งอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลอมเทาปกคลุม

สำหรับต้นที่แก่ ผิวเถาจะเกลี้ยง หรือบางทีกลายเป็นหนาม

ใบของเถาเล็บมือนาง จะเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่อยู่ตรงกันข้าม รูปใบมนขอบขนาน โคนใบเว้าเล็กน้อย ปลายใบแหลม หรือมน และมีติ่งแหลม

เนื้อของใบบาง ท้องใบมีขนปกคลุมอยู่จำนวนมาก

สำหรับเถาที่เจริญแล้ว จะติดดอกโดยจะออกเป็นช่อตรงส่วนยอด ลักษณะดอกเป็นหลอดยาว ปลายดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ มีสีชมพู

ตรงกลางดอกจะมีเกสรยาวยื่นออกมา 5 อัน

พอดอกเริ่มโรยจะติดผล ผลของเล็บมือนางจะเป็นสัน มี 5 สัน และแข็ง สีดำ

เถาเล็บมือนาง คนโบราณนำมาใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพร

ทั้งเถา มีสรรพคุณขับพยาธิ และแก้ทรางในเด็ก

ใบ มีสรรพคุณแก้ไข้ ตัวร้อน แก้อักเสบ หรือพอกแผลให้หายเร็ว

ผล มีสรรพคุณขับพยาธิไส้เดือน

ราก มีสรรพคุณเป็นยาระบาย แก้ตานขโมย แก้ริดสีดวง ช่วยทำให้เจริญอาหาร

ทั้งหมดนี้คือประโยชน์ที่ได้จากเถาเล็บมือนาง

มีที่มีทางก็อยากให้ช่วยกันปลูก อย่าได้เห็นว่าเป็นวัชพืช ไม่มีคุณค่า

ทุกอย่างมีคุณค่า ถ้ารู้จักมองและคิดเป็น

 

เพราะต้นไม้ก็มีชีวิต