โคราชชวนเที่ยวชมความงดงามของป่าจาน นับหมื่นต้น ในงานเทศกาลดอกจานบานที่แก้งสนามนาง ครั้งที่ 12

ต้นจานหรือทองกวาว เป็นพืชยืนต้นที่ชอบแสงแดดและความแห้งแล้งมากกว่าความหนาวเย็นหรือความชื้นแฉะ ดังนั้นจึงพบพืชชนิดนี้ในภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศไทย และด้วยสีสันของกลีบดอกที่โดดเด่นตัดกับฉากหลังอันเป็นท้องทุ่งราบโล่ง และท้องฟ้าสีฟ้าสดใสมีเมฆสีขาวพาดผ่าน ทัศนียภาพเช่นนี้เองที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปชมและแชะภาพดอกจานสวยๆ กลับไปมากมาย

สำหรับดอกจานนั้นจะเริ่มเบ่งบานอวดช่อดอกสีส้มแดงแต้มแต่งท้องทุ่งตั้งแต่ต้นฤดูหนาวจนถึงประมาณเดือนมีนาคม และเนื่องจาก ต.โคกสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา มีต้นจานขึ้นอยู่มากมายตามธรรมชาตินับหมื่นต้นครอบคลุมพื้นที่กว่า 500 ไร่ ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่สาธารณะดังกล่าวว่า ป่าจาน

จนเมื่อ พ.ศ.2547 ทางอำเภอแก้งสนามนาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามาร่วมกันฟื้นฟูบูรณะป่าจานแห่งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายปั่นจักรยานของอำเภอแก้งสนามนาง

อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังประชาชนในพื้นที่ได้สำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตั้งชื่อแหล่งท่องเที่ยวนี้ว่า “ป่าจานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2547

ดังนั้นชาวอำเภอแก้งสนามนางจึงถือเอาช่วงเวลานี้ กำหนดจัดงาน “เทศกาลดอกจานบานที่แก้งสนามนาง” เป็นประจำในช่วงระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีนายนภดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์และสร้างเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ ซึ่งการจัดงานเทศกาลดอกจานบานที่แก้งสนามนาง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ครั้งนี้ได้จัดขึ้น

ภายใต้แนวคิด “ปั่นจักรยาน แลดอกจาน สานต่อธรรมชาติ” ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม ปั่นจักรยานชมธรรมชาติป่าจาน การทอดผ้าป่าต้นจาน การแสดงรำวงย้อนยุคภายในป่าดอกจาน การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านนิทรรศการ การจัดโซนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย

โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจไปสัมผัสความงามของดอกจานสีแสดแบบนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนาง โทร 0-4433-9088, ศูนย์ประสานงาน อบจ.นครราชสีมา เขตอำเภอแก้งสนามนาง โทร 0-4433-9034