บัวสาย (Water lily)

บัวสาย (Water lily) หรือเรียกเป็นภาษาไทยได้อีกชื่อ คือ “อุบลชาติ” มีขอบใบหยักเป็นระเบียบเห็นเส้นใบเป็นร่างแหชัดเจน ดอกบานช่วงค่ำถึงรุ่งเช้าชูขึ้นเหนือน้ำ ดอกมี 3 สีหลักๆ คือ ขาว ชมพู ม่วงแดง บางชนิดมีกลิ่นหอม

มักพบบัวสายอยู่ในแถบเอเชีย ยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลีย และบริเวณเขตร้อนของอเมริกา เป็นพืชน้ำที่มีประโยชน์มากมาย ได้แก่ บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงกระดูกและฟัน ช่วยบรรเทาอาการไข้ ร้อนใน อีกทั้งยังบำรุงครรภ์สตรี ฯลฯ

คนไทยนิยมนำมาปลูกเพื่อประดับบ้านเรือน เพราะมีสีสวยงาม ดูแลง่าย และมีความเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคล อีกทั้งยังสามารถนำส่วนต่างๆ ของดอกบัวมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ไหลบัวผัดกุ้ง แกงสายบัว สายบัวต้มกะทิปลาทู ยำสายบัวกระเทียมโทน เป็นต้น

บทความก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยก อุตรดิตถ์ เป็นต้นแบบความสำเร็จปลูกข้าวโพดหลังนา ผลผลิตต่อไร่ 1,200 กก. รายได้เฉลี่ย 8,365 บาท/ไร่
บทความถัดไปโอกาสรวยของชาวสวนยางพารา แนะวิธี ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้