มะอึก ญาติสนิทของ มะเขือพวง และมะแว้ง

มะอึก เป็นพืชในวงศ์เดียวกับ มะเขือพวงและมะแว้ง มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ขนาดเล็ก สูงประมาณ 150-200 เซนติเมตร ใบคล้ายมะเขือพวงแต่ขนาดโตกว่าเล็กน้อย มีหนามตามลำต้นและกิ่งก้าน ผลมีขนาดโต กว่ามะเขือพวง ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจนถึงสีแสดเมื่อผลสุก เอกลักษณ์ของมะอึกคือ ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ และผล จะปกคลุมด้วยขนอ่อนสีขาว ค่อนข้างยาวและหนากว่ามะเขือทุกชนิดที่คนไทยนำมาบริโภค

ในอดีตคนไทยนิยมนำมะอึกมาปรุงเครื่องจิ้มต่างๆ เพราะมะอึกมีรสเปรี้ยว ใช้แทนมะนาวหรือมะขามได้ ทั้งยังสามารถนำไปปรุงในแกงที่ออกรสเปรี้ยว คนไทยนิยมนำมะอึกผลสุกมาประกอบอาหารมากกว่าผลดิบ รสชาติแม้จะมีรสเปรี้ยวเป็นหลัก แต่ก็มีรสและกลิ่นพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง นอกจากนี้ มะอึก ยังเป็นพืชพื้นบ้านดั้งเดิมชนิดหนึ่งของไทย ที่มีสรรพคุณในทางยาได้อีกด้วย

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559