แห่งเดียวในภาคใต้ “สุคิริน” จัดบุญบั้งไฟอลังการต่อเนื่อง 38 ปี เหตุชาวอีสานตั้งรกราก

วันที่10มิ.ย.60 ที่บ้านโตะโมะ หมู่ที่3 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส พลเรือตรีสมเกียรติ พลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธิเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลภูเขาทองครั้งที่38 โดยมีนาย สุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พ.จ.อ.อนัน บุญสำราญ นายอำเภอสุคิริน พร้อมหัวหน้าส่วน และประชาชนร่วมงาน

สำหรับการจัดงานประเพณีบุญบั่งไฟตำบลภูเขาทอง สืบเนื่องจากมีราษฎรที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสาน ตามโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่9 ที่เข้ามาอยู่ในเขตของนิคมสร้างตนเองสุคิริน เมือปี2518 ประเพณีบุญบั่งไฟตำบลสุคิรินได้จัดครั้งแรกในชุมชนเล็กเมือปี 2522 บ้านไอปาโจและหลังจากนั้นก็ได้จัดเรือยมา จนถึงปัจุบันเป็นเวลา38ปี ในพื้นที่ตำบลภูเขาทองมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น เหมือนทองคำโตะโมะ ศาลเจ้าแม่โตะโมะ หลักเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย เนินพิศวงต้นกะพงยักษ์ ถ้ำผีเสื้อ เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ชมทะเลหมอก ชมการร่อนทอง และการล่องแก่ง

พลเรือตรีสมเกียรติ พลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีสืบทอดกันยาวนานเป็นประเพณีภาคอีสาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองได้เห็นความสำคัญของงานประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งชาวอีสานที่มาตั้งถิ่นฐานในตำบลภูเขาทองได้สืบทอดประเพณีดังกล่าวซึ่งจัดมาทุกปีเป็นปีที่38 ประเพณีบุญบั่งไฟตำบลภูเขาทอง นอกจากสืบสานประเพณีแล้วและส่งเสริมความสามัคคี และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลภูเขาทอง เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง อีกด้วย