ล่องเรือสัมผัสเสน่ห์ “แม่น้ำมูล” ดินแดนข้าวหอมมะลิไทย พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

“กุดชมภู” เป็นหนึ่งในตำบลของอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าท่องเที่ยวสำหรับการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า ชาวกุดชมภูนั้นได้น้อมนำพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวิถีชีวิตการเป็น “กระดูกสันหลัง” ของชาติอย่างภาคภูมิใจ โดยชาวกุดชมภูเป็นตำบลหนึ่งในการดูแลของอำเภอพิบูลมังสาหาร ที่มีการปลูกข้าวถึงกว่า 300,000 ไร่ และข้าวที่ปลูกเป็นข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ และ กข 15

สอดคล้องกับบทวิจัยของ คุณยัง โสภาราย เจ้าของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง “เครือข่ายธุรกิจข้าวใน เขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า อำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประชาชนมีรายได้หลักจากการทำนา โดยชาวนาปลูกข้าว 2 ช่วง คือ การทำนาปีและนาปรัง ทั้งนี้ ระบบชลประทานทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและมีรายได้เกิดขึ้นตลอดทั้งปี ในบทวิจัยยังระบุด้วยว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดเครือข่ายธุรกิจผู้ค้าข้าวในอำเภอพิบูลมังสาหาร พบว่า เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยคือ นโยบายการพัฒนาของรัฐ, ระบบชลประทานที่ดีทำให้มีการหมุนเวียนรายได้ตลอดปี และวิธีการขายข้าวของชาวนาพบว่า มีการขายข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

ล่องเรือตามแม่น้ำมูล

ที่น่าสนใจก็คือ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทีมงาน “เทคโนโลยีชาวบ้าน” มีโอกาสไปเยี่ยมชมตำบลกุดชมภู โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อวิชัย เขมิโย เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งท่านได้เมตตาคณะลูกศิษย์ไปปฏิบัติธรรมในพื้นที่บ้านเกิดของท่าน เนื่องจากหลวงพ่อวิชัยเป็นชาวกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มาโดยกำเนิด และท่านได้มีโอกาสเกื้อกูลบ้านเกิดของท่าน ด้วยการนำศรัทธาญาติโยมมาทอดกฐินเพื่อทำนุบำรุงวัดป่าวิมุตติธรรมาราม (หนองบัว) และสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ ซึ่งทั้ง 2 แห่ง อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยสายน้ำของแม่น้ำมูลที่ทอดยาวนับหลายร้อยกิโลเมตรผ่านจังหวัดต่างๆ ทางภาคอีสาน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวลาวเข้าด้วยกันมานานนับหลายศตวรรษ แม่น้ำมูลแห่งนี้จึงเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่บันดาลให้เกิดวิถีชีวิตและเรื่องราวอีกมากมาย รวมไปถึงการเกิดขึ้นของเกาะแก่งต่างๆ รอบแม่น้ำมูล และอยู่ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู อาทิ เกาะดอนคำพวง

บรรยากาศที่แม่น้ำมูลได้มอบให้กับผู้เดินทางไปสัมผัสคือ ความสวยงามของแม่น้ำเมื่อแตะกับแสงแดดของพระอาทิตย์ยามอัสดง ผู้มาเยือน “

“กุดชมภู” เป็นหนึ่งในตำบลของอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าท่องเที่ยวสำหรับการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า ชาวกุดชมภูนั้นได้น้อมนำพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวิถีชีวิตการเป็น “กระดูกสันหลัง” ของชาติอย่างภาคภูมิใจ โดยชาวกุดชมภูเป็นตำบลหนึ่งในการดูแลของอำเภอพิบูลมังสาหาร ที่มีการปลูกข้าวถึงกว่า 300,000 ไร่ และข้าวที่ปลูกเป็นข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ และ กข 15

เน้นความปลอดภัย

สอดคล้องกับบทวิจัยของ คุณยัง โสภาราย เจ้าของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง “เครือข่ายธุรกิจข้าวใน เขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า อำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นอำเภอหนึ่งในเขตปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประชาชนมีรายได้หลักจากการทำนา โดยชาวนาปลูกข้าว 2 ช่วง คือ การทำนาปีและนาปรัง ทั้งนี้ ระบบชลประทานทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและมีรายได้เกิดขึ้นตลอดทั้งปี ในบทวิจัยยังระบุด้วยว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดเครือข่ายธุรกิจผู้ค้าข้าวในอำเภอพิบูลมังสาหาร พบว่า เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยคือ นโยบายการพัฒนาของรัฐ, ระบบชลประทานที่ดีทำให้มีการหมุนเวียนรายได้ตลอดปี และวิธีการขายข้าวของชาวนาพบว่า มีการขายข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

ที่น่าสนใจก็คือ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทีมงาน “เทคโนโลยีชาวบ้าน” มีโอกาสไปเยี่ยมชมตำบลกุดชมภู โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อวิชัย เขมิโย เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งท่านได้เมตตาคณะลูกศิษย์ไปปฏิบัติธรรมในพื้นที่บ้านเกิดของท่าน เนื่องจากหลวงพ่อวิชัยเป็นชาวกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร มาโดยกำเนิด และท่านได้มีโอกาสเกื้อกูลบ้านเกิดของท่าน ด้วยการนำศรัทธาญาติโยมมาทอดกฐินเพื่อทำนุบำรุงวัดป่าวิมุตติธรรมาราม (หนองบัว) และสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ ซึ่งทั้ง 2 แห่ง อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยสายน้ำของแม่น้ำมูลที่ทอดยาวนับหลายร้อยกิโลเมตรผ่านจังหวัดต่างๆ ทางภาคอีสาน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวลาวเข้าด้วยกันมานานนับหลายศตวรรษ แม่น้ำมูลแห่งนี้จึงเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่บันดาลให้เกิดวิถีชีวิตและเรื่องราวอีกมากมาย รวมไปถึงการเกิดขึ้นของเกาะแก่งต่างๆ รอบแม่น้ำมูล และอยู่ในพื้นที่ตำบลกุดชมภู อาทิ เกาะดอนคำพวง

บรรยากาศที่แม่น้ำมูลได้มอบให้กับผู้เดินทางไปสัมผัสคือ ความสวยงามของแม่น้ำเมื่อแตะกับแสงแดดของพระอาทิตย์ยามอัสดง ผู้มาเยือน “ลำน้ำมูล” ต่างหลงใหลในเสน่ห์ของความอบอุ่นแห่งสายธาร ณ แม่น้ำมูล รวมทั้ง เรื่องราวของ “พญานาค” ตำนานของสัตว์ผู้ทำหน้าที่ปกป้องและรักษาพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งพุทธกาล ก็มีให้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับวิถีชีวิตริมแม่น้ำมูล โดยมีทั้งเล่าขานกันปากต่อปากสืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคน และเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผู้คนในยุคปัจจุบัน

เหล่านี้คือ “เสน่ห์ของแม่น้ำมูล” ซึ่งแทบไม่ต้องถามเลยว่า ทำไมผู้คนจากทั่วสารทิศจึงแวะเวียนมานั่งล่องเรือสัมผัสธรรมชาติที่ตำบลกุดชมภู แห่งนี้ เพื่อสัมผัสบรรยากาศที่มีตำนานเล่าขานอย่างไม่รู้จบ พร้อมกับการได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและทำบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาในเวลาเดียวกัน

แต่ถึงกระนั้น ด้วยวิถีชีวิตธรรมชาติของชาวกุดชมภู ทำให้ผู้มาเยือนจากต่างถิ่นได้มีโอกาสสัมผัสบางโอกาสที่ยังรอให้เกื้อกูล นั่นคือ เรื่องการศึกษา ซึ่งถึงแม้วันนี้จะมีผู้คนแวะเวียนมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศวิถีธรรมชาติที่แม่น้ำมูล แต่เด็กๆ ในท้องถิ่นที่ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานเกษตรกรไทย ยังเป็นจุดที่หลายๆ คนอาจมองข้ามมานาน ทำให้วันนี้เด็กๆ ในพื้นที่ อาทิ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ ยังคงขาดแคลนโรงอาหารสำหรับรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงอุปกรณ์การศึกษา เครื่องดนตรี และอุปกรณ์กีฬาอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนในโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ ต้องอดทนเรียนในอาคารที่มีสภาพเก่าแก่มาก มีกระดานเรียนที่ชำรุดเสียหาย และเสาอาคารที่ทรุดโทรมจากการถูกปลวกเจาะกินเป็นเวลานาน

เพราะฉะนั้น “พุทธบริษัท” จึงเป็นสายใยแห่งการเกื้อกูล โดยไม่ต้องรอให้เกิดคำถามว่า นี่เป็นหน้าที่ของใคร แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะส่งสายใยแห่งความปรารถนาดีในการสานต่อให้เยาวชนของชาติ มีกำลังกายและกำลังใจอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ เปรียบเสมือน “ผู้ใหญ่” เป็นกำลังหนุนอันสำคัญให้กับเด็กๆ เหล่านี้ ได้เรียนหนังสืออย่างมีความสุข

สภาพโรงเรียนของอาคารเก่า

สำหรับผู้สนใจเป็นหนึ่งในสายใยแห่งการเกื้อกูลเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นลูกหลานของเกษตรกรไทย ที่โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบุญได้ที่ท่านพระครูเกษม วรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เลขที่บัญชีโดยตรงของท่าน 946-0-34296-8 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี ทั้งนี้ ทางหลวงพ่อวิชัยจะมีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีนำคณะศรัทธาญาติโยมเกื้อกูลสร้างโรงอาหารและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาที่โรงเรียนดังกล่าว ในวันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

” ต่างหลงใหลในเสน่ห์ของความอบอุ่นแห่งสายธาร ณ แม่น้ำมูล รวมทั้ง เรื่องราวของ “พญานาค” ตำนานของสัตว์ผู้ทำหน้าที่ปกป้องและรักษาพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งพุทธกาล ก็มีให้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับวิถีชีวิตริมแม่น้ำมูล โดยมีทั้งเล่าขานกันปากต่อปากสืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคน และเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผู้คนในยุคปัจจุบัน

เหล่านี้คือ “เสน่ห์ของแม่น้ำมูล” ซึ่งแทบไม่ต้องถามเลยว่า ทำไมผู้คนจากทั่วสารทิศจึงแวะเวียนมานั่งล่องเรือสัมผัสธรรมชาติที่ตำบลกุดชมภู แห่งนี้ เพื่อสัมผัสบรรยากาศที่มีตำนานเล่าขานอย่างไม่รู้จบ พร้อมกับการได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและทำบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาในเวลาเดียวกัน

แต่ถึงกระนั้น ด้วยวิถีชีวิตธรรมชาติของชาวกุดชมภู ทำให้ผู้มาเยือนจากต่างถิ่นได้มีโอกาสสัมผัสบางโอกาสที่ยังรอให้เกื้อกูล นั่นคือ เรื่องการศึกษา ซึ่งถึงแม้วันนี้จะมีผู้คนแวะเวียนมาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศวิถีธรรมชาติที่แม่น้ำมูล แต่เด็กๆ ในท้องถิ่นที่ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานเกษตรกรไทย ยังเป็นจุดที่หลายๆ คนอาจมองข้ามมานาน ทำให้วันนี้เด็กๆ ในพื้นที่ อาทิ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ ยังคงขาดแคลนโรงอาหารสำหรับรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงอุปกรณ์การศึกษา เครื่องดนตรี และอุปกรณ์กีฬาอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนในโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ ต้องอดทนเรียนในอาคารที่มีสภาพเก่าแก่มาก มีกระดานเรียนที่ชำรุดเสียหาย และเสาอาคารที่ทรุดโทรมจากการถูกปลวกเจาะกินเป็นเวลานาน

เพราะฉะนั้น “พุทธบริษัท” จึงเป็นสายใยแห่งการเกื้อกูล โดยไม่ต้องรอให้เกิดคำถามว่า นี่เป็นหน้าที่ของใคร แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะส่งสายใยแห่งความปรารถนาดีในการสานต่อให้เยาวชนของชาติ มีกำลังกายและกำลังใจอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ เปรียบเสมือน “ผู้ใหญ่” เป็นกำลังหนุนอันสำคัญให้กับเด็กๆ เหล่านี้ ได้เรียนหนังสืออย่างมีความสุข

สำหรับผู้สนใจเป็นหนึ่งในสายใยแห่งการเกื้อกูลเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นลูกหลานของเกษตรกรไทย ที่โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบุญได้ที่ท่านพระครูเกษม วรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เลขที่บัญชีโดยตรงของท่าน 946-0-34296-8 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี ทั้งนี้ ทางหลวงพ่อวิชัยจะมีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีนำคณะศรัทธาญาติโยมเกื้อกูลสร้างโรงอาหารและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาที่โรงเรียนดังกล่าว ในวันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ. 2560