แนะป้องกันหนูระบาดในนาข้าว

นายวรกุลบุตรดาจักร หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งเตือนเกษตรกรที่กำลังทำการเก็บเกี่ยวข้าว ว่าขอให้ระวังหนูระบาด  โดยหนูจะทำลายข้าวอาจได้รับความเสียหาย ขอให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจในแปลงนา หากพบร่องรอยของหนู เช่นทางเดิน มูลหนู รอยเท้า หรือมีการกัดทำลายต้นข้าว ควรร่วมมือกันรณรงค์กำจัดหนูอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อลดประชากรพ่อแม่พันธุ์หนู ก่อนที่หนูจะผสมพันธุ์ออกลูก และกระจายตัวลงพื้นที่เข้าทำลายอย่างกว้างขวาง โดยได้แนะนำให้เกษตรกรป้องกันและกำจัดดังนี้

  1. 1. วิธีกล ก่อนเตรียมแปลงปลูกให้ใช้กับดักชนิดต่างๆ เช่น การขุด หรือการล้อมตี ต้องร่วมมือรณรงค์อย่างพร้อมกัน เพื่อลดประชากรของหนู ก่อนที่หนูจะขยายพันธุ์ และกระจายพันธุ์กว้างต่อไป
  2. 2. การเขตกรรม ได้แก่การทำลายที่อยู่อาศัยที่รกร้างว่างเปล่า ใกล้แปลงที่ทำการปลูกพืช
  3. 3. การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่นนกฮูก นกแสก นกเค้าแมว หรืองูต่างๆ
  4. 4. ใช้สารเคมี ถ้าพบร่องรอยหรือการทำลายของหนู  ควรใช้สารเคมีออกฤทธิ์เร็ว เช่น ซิงค์ฟอสไฟด์

(ยาดำ) ผสมเหยื่อในอัตราส่วนสารเคมี 1 ส่วนต่อเหยื่อ 100 ส่วน โดยน้ำหนักของเหยื่อพิษ หรือจะใช้เหยื่อสำเร็จรูป นำไปวางตามร่องรอยหนู จุดละ 1 ซองหรือ 1 ก้อน ตามชนิดของเหยื่อ โดยวางเป็นจุด ห่างกันจุดละ 5-10 เมตร การกำจัดหนูในระยะนี้มักจะพบหนูจะไม่กินเหยื่อ ฉะนั้นควรเลือกเหยื่อที่จะใช้ผสมกับสารเคมีให้มีกลิ่นหอมชวนให้หนูกิน หรือเหยื่อที่หนูชอบกินในท้องถิ่นนั้นๆเช่นปลาป่น ปูนา มะพร้าวคั่ว เป็นต้น

หากมีปัญหาสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มอารักขาพืช  โทร.0-4231-6788 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลที่ใกล้บ้านท่าน