8 ผลงาน บรรจุภัณฑ์ ที่น่าสนใจ… จาก มทร. ธัญบุรี

เมื่อชีวิตยังหายใจดีอยู่ข้อแรกที่พึงคิดเสมอคือ ต้องรู้จักตัวเองเสียก่อน ค้นหาตัวตนพร้อมกับทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากและดีที่สุด เราต้องคือเรา เราต้องไม่เหมือนคนอื่น ย่อมมีความคิดที่จะเลือกเส้นทางเดินให้กับความต้องการของเราได้เสมอ สิ่งแรกที่ควรถาม คือหัวใจของเราว่า นี่คือความต้องการหรือไม่ และโปรดจำไว้ว่าทุกวันขณะที่เราก้าวเดินทุกก้าวต้องมีความสำคัญและดีที่สุด

สวัสดีครับแฟนๆ ที่เคารพรักทุกท่าน ก่อนอื่น ขอกราบขอบพระคุณแฟนๆ อย่างมากๆ จากนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านและผู้เขียน ที่ได้ให้แรงใจตลอดมา เนื่องจากจะได้รับการส่งเสียงไปหาที่ โทร. (081) 846-0652 หรือในเฟซบุ๊ก ที่ใช้ชื่อ นายสมยศ ศรีสุโร หรือ ID Line. Janyos ตลอดเวลา

คอลัมน์นี้ได้นำเสนอเรื่องราวของการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร. ธัญบุรี) ไปเมื่อปีที่ผ่านมา มีแฟนๆ สนใจกันมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ที่ได้สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ออกมาพร้อมกับมีความต้องการในเรื่องของบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผมขอแนะนำว่าสามารถติดต่อได้กับนักออกแบบที่เรียกได้เลยว่า พวกเขาคือ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์สายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ได้เลยนะครับ

ก่อนอื่น ผู้เขียนขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้อำนวยความสะดวกทุกเรื่องราว สำหรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับผลงานที่นำเสนอนี้เป็นวิชาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นการจัดการเรียนในระดับชั้นปีที่ 4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อให้เป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์สายพันธุ์ใหม่สำหรับนำความรู้ไปสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่ออัตลักษณ์ให้กับตัวสินค้า เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมและชุมชนหลังจากที่ได้จบการศึกษา

ปักษ์นี้จึงนำเสนอผลงานที่เยี่ยมมากๆ จากหลากหลายบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจจากนักออกแบบบรรจุภัณฑ์สายพันธุ์ใหม่ ผลงานชิ้นแรก เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผักออร์แกนิก (Organic) จากการออกแบบของ คุณมาดากานต์ ถือบุญ โทร. (086) 000-7078 ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าให้สวยงามพร้อมการดึงดูดความสนใจต่อผู้บริโภค เลือกใช้วัสดุที่เป็นกระดาษคราฟท์ที่มีสีน้ำตาลแทนสีของดิน และสามารถเก็บในห้องเย็นได้ด้วย

ผลงานต่อมา เป็นบรรจุภัณฑ์ขนม มาชเมลโล่ (MarshmaIIows) เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและเด็กๆ ผลงานที่ผู้ออกแบบต้องการเน้นถึงความน่ารักด้วยสีสัน ผลงานของ คุณวันวิสา มาลา โทร. (080) 574-5737

ชิ้นต่อมาเป็นผลงานของ คุณพัทธศิษฐ์ ธรรมอธิคม โทร. (083) 649-6954 น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ออกแบบได้นำรูปแบบผลิตภัณฑ์กระบองเพชร (cautus if-ven) มาเป็นแนวความคิดเพื่อให้ออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่พยายามเน้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายสำหรับเด็กๆ ให้มีความรักดอกไม้ จึงมีสีสันสดสวยพร้อมรูปแบบพกพาได้สะดวกอีกด้วย

บรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้สิครับน่าสนใจเช่นกัน บรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ บรรจุจำนวน 6 ชิ้น คุณศศิประภา จิตระวัง โทร. (085) 837-5866 ผู้ออกแบบได้นำเรื่องราวต่างๆ มาใช้ เนื่องจากขนมเปี๊ยะถือเป็นขนมที่มักจะใช้ประกอบในเทศกาลงานมงคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวมังกร หรือหงส์ เป็นสัตว์มงคล ตลอดจนสีสันที่นำมาได้อย่างสวยงามและลงตัว

ผลงานชิ้นต่อมาเป็นของ คุณศุกร์ธิศักดิ์ เมืองสงวน โทร. (095) 562-0391 บรรจุภัณฑ์เพื่อธุรกิจไก่เขย่า ที่จะเห็นทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ แต่ผู้ออกแบบได้นำมาออกแบบเพื่อให้ได้ประโยชน์ 2 รูปแบบ คือสามารถให้ผู้บริโภครับประทานได้ทันที และสามารถปิดผนึกกรณียังไม่ต้องการรับประทานทันทีหรือเพื่อนำไปเป็นของฝาก

บรรจุภัณฑ์ปุยฝ้าย ผลงานของ คุณนัทมณ ยะถา โทร. (092) 683-4038 เป็นการพัฒนาสร้างสรรค์สำหรับร้านที่ผลิตขนมชนิดนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการขาย เน้นเรื่องสีสัน พร้อมสามารถรักษาขนมปุยฝ้ายไม่ให้เสียหายอีกด้วย

ผลงานชิ้นต่อมาคือ บรรจุภัณฑ์ดอกบัวเซรามิก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ผู้ออกแบบคือ คุณทศพร เทียนทอง โทร. (097) 210-3797 ใช้ลวดลายจากดอกบัวมาสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงาม เน้นรูปแบบที่สามารถเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างเด่นชัดพร้อมตัวสินค้าจะบรรจุได้อย่างไม่เสียหาย

สำหรับชิ้นสุดท้าย ผลงานของ คุณศศิพร จงเพิ่มวัฒนะผล โทร. (087) 644-1246 โมเดลสวนสัตว์ของเล่น ที่ต้องการเน้นบรรจุภัณฑ์มากกว่าความเป็นแค่กล่อง เมื่อพับปิดกล่องจะได้รถสวนสัตว์ แต่เมื่อเปิดออกจะพบกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า เพื่อให้เด็กได้สร้างจินตนาการ

ผศ. จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา บอกสุดท้ายก่อนจากกัน “มีผลงานที่น่าสนใจอีกมากมายหากต้องการนำไปเผยแพร่ ยินดีมากเพราะอย่างน้อยผู้ออกแบบจะได้มีความภูมิใจผลงานของตัวเอง” ขอบคุณมาก แล้วผมจะกลับมาอีกครับ

เพราะตัวเราคือทรัพย์สินที่ดีที่สุด เราจึงสมควรดูแลร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณให้ดีอยู่เสมอ อย่าพยายามเผลอไปกับชีวิต เพราะจะทำให้เราอ่อนแอและเปราะบางลงไปทันที มองทุกอย่างในแง่บวก เปิดใจให้กว้าง มองโลกให้สดสวยทุกมุม คิดในสิ่งที่ดีๆ เพราะคนเดียวที่อยู่กับเราและที่พร้อมช่วยเราได้เสมอก็คือตัวเราเท่านั้น ขอบคุณ สวัสดี