สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep22 “ชุมชนราชทรัพย์บางซื่อ” บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง เปลี่ยนของไร้ค่ามาเป็นทรัพย์

ต่างคนต่างอยู่ ตัวใครตัวมัน บ้านใครบ้านมัน ชุมชนแบ่งเป็น 3 โซน ต้นซอย กลางซอย ท้ายซอย เวลามีงานก็ทำใครทำมัน ส่งผลทำให้ชุมชนไม่เกิดการพัฒนา
.
ฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา นำมาซึ่งอาชีพ และรายได้ให้กับคนในชุมชนที่ตั้งอยู่กลางเมืองหลวง “ชุมชนราชทรัพย์บางซื่อ”