สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep24 มะม่วงบ้านแฮด จ.ขอนแก่น รวมกลุ่มผลิตนอกฤดู ส่งออกมากว่า 3 ทศวรรษ (ตอนที่ 2)